เปิดบริการทุกวัน :

ลงทะเบียน 08.30 - 11.30 น.

เริ่มรักษา 09.00 - 20.00 น.

เปิดรักษาตั้งแต่ 20.00 - 08.00 น.

(เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด) โทร. 053-948032

ขั้นตอนการให้บริการเคสฉุกเฉิน

งานประชาสัมพันธ์ 0-5394 8031, 0-5394 8112

งานการเงิน 0-5394 8077

ห้องปฏิบัติการ 0-5394 8080


  • ประกาศปิดบริการชั่วคราว เนื่องจากมี "กิจกรรมทำบุญโรงพยาบาลสัตว์เล็ก" วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 ปิดให้บริการทั้งหน่วยอายุรกรรม ศัลยกรรมและหออภิบาลสัตว์ป่วย ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. และจะเปิดให้บริการตามปกติหลังเวลา 17.00 น.
  • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศงดรับตรวจรักษาสัตว์ป่วยนอกและศัลยกรรมชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 15.00 – 20.00 น. โดยปิดรับลงทะเบียนสัตว์ป่วยนอกในเวลา 14.00 น. และเปิดทำการปกติในเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
  • ขอเชิญเข้าร่วม “กิจกรรมวันสัตว์แพทย์โลก” ประจำปี 2561 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
  • เทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12-16 เมษายน 2561  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เปิดให้บริการเฉพาะห้องฉุกเฉิน 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 08.00-16.00 น. และ ช่วงกลางคืน เวลา 20.00-08.00 น. ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
  • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ขอเชิญร่วมโครงการ  “ตูบเหมียวน่ารัก ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า”ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า // ฟรี จำนวน 1,000 โด๊ส หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด // ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม-1 เมษายน และ 7-8 เมษายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น.** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.
  • วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก หยุดให้บริการเวลา 8.00-20.00 น. โดยเปิดให้บริการอีกครั้ง ช่วงฉุกเฉินกลางคืน (เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป) และจะเปิดให้บริการปกติในวันถัดไป 
ธนาคารเลือด

ธนาคารเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง (ANIMAL BLOOD BANK

หน่วยธนาคารเลือดขอเป็นสื่อกลางในการขอบคุณ คุณเจ้าของและเหล่าฮีโร่เท้าปุยที่เข้ามาบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลสัตว์เล็กและสัตว์ป่วยวิกฤติทุกตัว มาบริจาคเลือดกันได้ทุกวัน

การติดต่อขอใช้บริการหรือสอบถามข้อมูล :
CONTACT US หน่วยธนาคารเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดปั้มน้ามัน ปตท., ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 05 3948 031
FACBOOK: ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม gallery Hero

กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2542 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานเงินเพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2542

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนนี้ให้บริการรักษาพยาบาลแก่สัตว์ป่วยที่มารักษา ณ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ (สถานบริการสุขภาพสัตว์เดิม) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเฉพาะสัตว์ป่วยทนทุกข์ทรมานที่เจ้าของไม่สามารถรับภาระต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ รวมถึงพัฒนาคุณภาพในการบริการสุขภาพสัตว์ ทั้งในด้านบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการรักษาสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อการกุศล นั่นเอง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 


 

 

 


Copyright © โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ P:(66) 0-5394 8031 E: sah.fvm.cmu@gmail.com