วัน / เวลาทำการรักษา

ช่วงกลางวัน

  • ลงทะเบียน: 08:30 – 15:00 น.
  • เวลาให้บริการ: 09:00 – 17:00 น.

ช่วงเย็น

  • ลงทะเบียน: 16:00 – 20:00 น.
  • เวลาให้บริการ 17:00 – 21:00 น.

ห้องฉุกเฉิน Emergency

  • เปิดรักษาตั้งแต่ 20.00 - 08.00 น.
  • (เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด)
  • เบอร์โทร. 053-948032

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

  • งานประชาสัมพันธ์ 0-5394 8031, 8112
  • งานการเงิน 0-5394 8077
  • ห้องปฏิบัติการ 0-5394 8080

 

หากคุณสนใจเข้าร่วมติดตามเรา และคุณสามารถสอบถามสำหรับสิ่งที่คุณสงสัย ตลอดจนพูดคุยในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับการดูแล รักษาและให้ความรู้จากเราได้ทาง