ธนาคารเลือด (ANIMAL BLOOD BANK)หน่วยธนาคารเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยงให้บริการเกี่ยวกับการจัดหา และจัดทำผลิตภัณฑ์เลือดต่างๆ เพื่อช่วยสุนัขและแมวที่ป่วยและต้องทำการถ่ายหรือรับเลือด เลือดจากสุนัขสุขภาพดีเพียง 1 ตัว ก็จะสามารถแบ่งองค์ประกอบต่างๆ เพื่อเอาไว้ช่วยสุนัขป่วยได้อีกหลายชีวิต การนำสุนัขมาบริจาคเลือดแม้เพียง 1 ครั้ง ก็สร้างคุณค่าและได้ประโยชน์อย่างสูงสุด

 

 1. ได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจเลือดเป็นประจำทุกๆ 3-4 เดือน
 2. ได้รับยาบำรุงเลือด บัตรประจำตัว และของที่ระลึก (ยกเว้นกรณีที่ผู้บริจาคมีปัญหา สุขภาพโดยดูจากผลการตรวจเลือด)
 3. ร่างกายมีการกระตุ้นให้ผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงขึ้นใหม่ ทำให้ร่างกายแข็งแรง
 4. ได้ช่วยเหลือเพื่อนสัตว์

** สัตว์ที่จะมาบริจาคเลือด ต้องทาการงดน้ำ งดอาหาร ก่อนมาบริจาค เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เนื่องจากต้องมีการวางยาสลบ

** สามารถบริจาคเลือดได้ทุก 3-4 เดือน

 1. เป็นสุนัขที่สุขภาพแข็งแรง ทำวัควัคซีนและตรวจสุขภาพเป็นประจำ
 2. น้าหนักตัวมากกว่า 20 กิโลกรัมขึ้นไปอายุไม่เกิน 7 ปี
 3. ไม่ป่วยเป็นโรคพยาธิเม็ดเลือด, โรคหัวใจ, พยาธิหนอนหัวใจ, ลมชัก และโรคติดเชื้ออื่นๆ
 4. ไม่อยู่ในช่วงการเป็นสัด (สำหรับสุนัขเพศเมีย)

 1. **ในแมวที่บริจาคเลือดควรมีน้ำหนักตัวมากกว่า 4 กิโลกรัมขึ้นไป และอายุไม่เกิน 5 ปี**

 

การติดต่อขอใช้บริการหรือสอบถามข้อมูล

หน่วยธนาคารเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดปั้มน้ามัน ปตท., ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 • เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
 • หมายเลขโทรศัพท์ : 05 3948 031
 • FACBOOK : ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 


หากคุณสนใจเข้าร่วมติดตามเรา และคุณสามารถสอบถามสำหรับสิ่งที่คุณสงสัย ตลอดจนพูดคุยในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับการดูแล รักษาและให้ความรู้จากเราได้ทาง