บริการของเรา


แผนกอายุกรรม

บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคทางอายุรกรรมต่างๆด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และบุคคลากรที่พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนกศัลยกรรม

บริการเกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูกให้การรักษาที่ทันสมัยและการดูแลรักษาที่ล้ำสมัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของคุณ เราปฏิบัติต่อกระดูกกระดูกข้อต่อและโครงสร้างที่รองรับ

แผนกสัตว์ป่วยในและสัตว์ป่วยวิกฤติ

ห้องพักสำหรับสัตว์สัตว์แยกประเภทป่วยตามอาการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น ห้องติดเชื้อระบบ ทางเดินอาหาร ห้องโรคระบบทางเดินหายใจ

แผนกทัศนวินิจฉัย

เปิดรักษาพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาโรคทางโทรศัพท์ด้วยทีมสัตวแพทย์เฉพาะทาง ตลอด 24 ชั่วโมง -ห้องตรวจทุกห้องสบายปลอดเชื้อโรคเพื่อป้องกันกลิ่นของสุนัขที่ทำให้แมว หรือสัตว์เล็กกลัวและเครียด -ห้องตรวจ 10 ห้อง แยกประเภทสุนัข แมว และสัตว์พิเศษ

ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและชีวเคมี

บริการการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการสาขา โลหิตวิทยา, ภูมิคุ้มกันวิทยา, เคมีคลินิก, จุลทรรศนศาสตร์คลินิก, ธนาคารเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง และพยาธิวิทยา แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ


รายการตรวจภายในห้องปฏิบัติการ
คลินิกเฉพาะทาง

เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางด้าน หัวใจ ตา ผิวหนัง และแมว มุ่งตอบสนองความต้องการในการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง


หากคุณสนใจเข้าร่วมติดตามเรา และคุณสามารถสอบถามสำหรับสิ่งที่คุณสงสัย ตลอดจนพูดคุยในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับการดูแล รักษาและให้ความรู้จากเราได้ทาง