ขั้นตอนการเข้ารักษาสัตว์ป่วย


กรณีสัตว์ป่วยใหม่

 

กรณีมีประวัติกับทางโรงพยาบาลสัตว์เล็ก


หากคุณสนใจเข้าร่วมติดตามเรา และคุณสามารถสอบถามสำหรับสิ่งที่คุณสงสัย ตลอดจนพูดคุยในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับการดูแล รักษาและให้ความรู้จากเราได้ทาง