ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 
 
 
หัวข้อข่าว
เขียนเมื่อวันที่
ขอเชิญร่วมโครงการประกวดถ่ายภาพ และการแสดงผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้าง หัวข้อ "ช้างในวัฒนธรรมไทย" [11 ตุลาคม 2561 ]
ขอเรียนเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 [11 ตุลาคม 2561 ]
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม MA CMU Fair ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน เวลา 17.00 - 21.00 น. [18 กันยายน 2561 ]
ประชาสัมพันธ์ไฟฟ้าคณะฯดับในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน เวลา 09.00-12.00 น. [31 สิงหาคม 2561 ]
ประกาศแจ้งซ่อมบำรุงฉุกเฉินความผิดปกติที่อุปกรณ์เครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย [30 สิงหาคม 2561 ]
ขอเชิญบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ทุกท่านร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ณ ลานกิจกรรม [14 สิงหาคม 2561 ]
ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล [9 สิงหาคม 2561 ]
ประชาสัมพันธ์การสั่งจองหมวกกิจกรรมโครงการรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2561ของสโมสรนักศึกษา [9 สิงหาคม 2561 ]
ประกาศแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี ล.ย.01 ประจำปี 2561 (ครั้งที่2) [21 มิถุนายน 2561 ]
ประกาศเรื่องกองอาคารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะทำการดับไฟฟ้าคณะสัตวแพทย์เพื่อตรวจเช็คระบบ [12 มิถุนายน 2561 ]
ประกาศรายชื่อผู้ีมีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ ส่วนท้องถิ่น [15 พฤษภาคม 2561 ]
ประกาศทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาสัตวแพทย์เฉพาะทางร่วมกับศึกษาต่อปริญญาโทการวิจัยทางคลินิก / ใบสมัคร [7 พฤษภาคม 2561 ]
แนวทางการปฏิบัติการสื่อสารของรัฐบาลฯ ตามโครงการ Government Communication Channel (GCC) [1 พฤษภาคม 2561 ]
คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ [5 เมษายน 2561 ]
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้า ผู้อำนวยการ ศูนย์ [5 เมษายน 2561 ]
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก [5 เมษายน 2561 ]
คำสั่งคณะมอบหมายและมอบอำนาจรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีสั่งและปฏิบัติการแทน [5 เมษายน 2561 ]
คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนคณบดีด้านบริการวิชาการ [5 เมษายน 2561 ]
คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ VPHCAP [5 เมษายน 2561 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป [5 เมษายน 2561 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการผ่อดีดี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ [3 เมษายน 2561 ]
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อชุมชน และควบคุมประชากรสุนัขและแมว – ยอมใจหมา พาทำหมัน [14 มีนาคม 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2561 [25 กุมภาพันธ์ 2561 ]
ประชาสัมพันธ์การหักลดหย่อน ล.ย.01 ประจำปี 2561(ครั้งที่ 1) [29 มกราคม 2561 ]
ดาวน์โหลดคู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล [22 มกราคม 2561 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์การดับกระแสไฟฟ้า วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. [10 มกราคม 2561 ]
กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ (กบส.) ประจำปี 2561 [5 มกราคม 2561 ]
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "สัตวแพทย์ร่วมใจ สวัสดีปีใหม่ 2561" [20 ธันวาคม 2560 ]

กระบวนการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[12 ธันวาคม 2560 ]
กำหนดการกิจกรรมวิ่ง"สัตวแพทย์มินิมาราธอนครั้งที่ 2" (สำหรับบุุคลากรในคณะ) [10 ธันวาคม 2560 ]

ประกาศรายชื่อนักกีฬากิจกรรมวิ่ง"สัตวแพทย์มินิมาราธอนครั้งที่ 2" (บุคคลทั่วไป)

[1 ธันวาคม 2560 ]
ประกาศรายชื่อนักกีฬากิจกรรมวิ่ง"สัตวแพทย์มินิมาราธอนครั้งที่ 2" (หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) [1 ธันวาคม 2560 ]
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรร่วมใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร [31 ตุลาคม 2560 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรวมบุคลากร ประจำปี 2560 [18 ตุลาคม 2560 ]
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 สวรรคตครบ 1 ปี [12 ตุลาคม 2560 ]
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมพิธีทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปี 2560 [12 ตุลาคม 2560 ]
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดี [10 ตุลาคม 2560 ]
  ประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการภายในคณะสัตวแพทย์ มช.เป็นการชั่วคราว [18 กันยายน 2560 ]
  แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารงาน ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ [29 สิงหาคม 2560 ]
  กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [9 สิงหาคม 2560 ]
  ขอความร่วมมือ ร่วมกันเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560 [8 สิงหาคม 2560 ]
  กำหนดการกิจกรรมวันครบรอบ 23 ปี แห่งการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [14 กรกฎาคม 2560 ]
  แบบแจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อน ล.ย.01 ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 3) [6 กรกฎาคม 2560 ]
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มช.ประจำปี 2560-2563 [21 มิถุนายน 2560 ]
  ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการศึกษา [29 พฤษภาคม 2560 ]
  ตารางการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล 2560 [15 พฤษภาคม 2560 ]
  ขอเชิญร่วมพิจารณาสถานที่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 [1 พฤษภาคม 2560 ]
  รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ [26 เมษายน 2560 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) [24 เมษายน 2560 ]
  กำหนดการกิจกรรม Journal club นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 [10 เมษายน 2560 ]
  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต(นักศึกษาปริญญาตรี) [16 มีนาคม 2560 ]
  ข่าวประชาสัมพันธ์์กิจกรรม Pony Ride [14 มีนาคม 2560 ]
  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวทุนของ SEAOHUN จำนวน 3 ทุน
[14 มีีนาคม 2560 ]
  ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560
[ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ]
  แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ล.ย.01 ประจำปี 2560 (ครั้งที่1)
[ 19 มกราคม 2560 ]
  กำหนดวันเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 (คณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 15) วันที่ 18-23 มกราคม 2560
[ 12 มกราคม 2560 ]