ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 
 
 
หัวข้อข่าว
เขียนเมื่อวันที่
ประชาสัมพันธ์การหักลดหย่อน ล.ย.01 ประจำปี 2561(ครั้งที่ 1) [29 มกราคม 2561 ]
ดาวน์โหลดคู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล [22 มกราคม 2561 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์การดับกระแสไฟฟ้า วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. [10 มกราคม 2561 ]
กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ (กบส.) ประจำปี 2561 [5 มกราคม 2561 ]
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "สัตวแพทย์ร่วมใจ สวัสดีปีใหม่ 2561" [20 ธันวาคม 2560 ]

กระบวนการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[12 ธันวาคม 2560 ]
กำหนดการกิจกรรมวิ่ง"สัตวแพทย์มินิมาราธอนครั้งที่ 2" (สำหรับบุุคลากรในคณะ) [10 ธันวาคม 2560 ]

ประกาศรายชื่อนักกีฬากิจกรรมวิ่ง"สัตวแพทย์มินิมาราธอนครั้งที่ 2" (บุคคลทั่วไป)

[1 ธันวาคม 2560 ]
ประกาศรายชื่อนักกีฬากิจกรรมวิ่ง"สัตวแพทย์มินิมาราธอนครั้งที่ 2" (หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) [1 ธันวาคม 2560 ]
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรร่วมใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร [31 ตุลาคม 2560 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรวมบุคลากร ประจำปี 2560 [18 ตุลาคม 2560 ]
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 สวรรคตครบ 1 ปี [12 ตุลาคม 2560 ]
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมพิธีทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปี 2560 [12 ตุลาคม 2560 ]
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดี [10 ตุลาคม 2560 ]
  ประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการภายในคณะสัตวแพทย์ มช.เป็นการชั่วคราว [18 กันยายน 2560 ]
  แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารงาน ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ [29 สิงหาคม 2560 ]
  กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [9 สิงหาคม 2560 ]
  ขอความร่วมมือ ร่วมกันเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560 [8 สิงหาคม 2560 ]
  กำหนดการกิจกรรมวันครบรอบ 23 ปี แห่งการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [14 กรกฎาคม 2560 ]
  แบบแจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อน ล.ย.01 ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 3) [6 กรกฎาคม 2560 ]
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มช.ประจำปี 2560-2563 [21 มิถุนายน 2560 ]
  ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการศึกษา [29 พฤษภาคม 2560 ]
  ตารางการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล 2560 [15 พฤษภาคม 2560 ]
  ขอเชิญร่วมพิจารณาสถานที่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 [1 พฤษภาคม 2560 ]
  รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ [26 เมษายน 2560 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) [24 เมษายน 2560 ]
  กำหนดการกิจกรรม Journal club นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 [10 เมษายน 2560 ]
  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต(นักศึกษาปริญญาตรี) [16 มีนาคม 2560 ]
  ข่าวประชาสัมพันธ์์กิจกรรม Pony Ride [14 มีนาคม 2560 ]
  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวทุนของ SEAOHUN จำนวน 3 ทุน
[14 มีีนาคม 2560 ]
  ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560
[ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ]
  แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ล.ย.01 ประจำปี 2560 (ครั้งที่1)
[ 19 มกราคม 2560 ]
  กำหนดวันเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 (คณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 15) วันที่ 18-23 มกราคม 2560
[ 12 มกราคม 2560 ]