พิธีลงนามความร่วมมือทำวิจัย MOU

Posted on November 8, 2017

นายสัตวแพทย์ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้แทนคุณสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสุกร บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ นายสัตวแพทย์ ดร.อภิสิทธิ์ กิจถาวรรัตน์ ร่วมลงนามในสัญญาทุนวิจัยกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชา สธนวงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตลูกสุกรด้วยเทคนิคการย้ายฝากนิวเคลียสเซลล์ร่างกายร่วมกับการย้ายฝากตัวอ่อน” พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดีด้านวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีด้านบริหาร ร่วมลงนามในครั้งนี้ ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ระบบคุณภาพภายในองค์กร ตามแนวทาง CMU-EdPEx

Posted on October 30, 2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร ตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงาน ประจำปี 2559 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี ให้การต้อนรับ และนำเสนอภาพรวม ถึงผลการดำเนินงานทางวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงที่ผ่านมาแก่ทางคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม A301 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม พ.ศ.2560

ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม

Posted on October 26, 2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพกิจกรรม


มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

Posted on October 25, 2017

ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีด้านบริหาร เป็นผู้แทนคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ.น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร อาจารย์คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560

ภาพเป็นข่าว


งานสัมมนา Introduction To Equine Nutrition

Posted on October 18, 2017

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด โดยคุณพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง ได้จัดงานสัมมนา 3rd Vet Student Seminars on Pet Food Nutrition Campus Tour 2017 ในหัวข้อ "Introduction To Equine Nutrition" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา และมีคุณTheresa Kujawa ผู้เชี่ยวชาญด้าน Equine Nutrition ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้มาร่วมอบรม ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

Posted on October 16, 2017

คลินิกสัตว์ปีก ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จำกัด จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การชันสูตรและเทคนิคการเก็บตัวอย่างเบื้องต้น" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการชันสูตรซากสัตว์ปีก เพื่อเป็นพื้นฐานในการชันสูตรโรคสัตว์ปีกได้อย่างถูกต้อง ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัย "ลูกช้างร่วมใจ ถวายอาลัยองค์ภูมิพล"

Posted on October 8, 2017

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี่ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในโครงการ "ลูกช้างร่วมใจ ถวายอาลัยองค์ภูมิพล" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ บริเวณลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


SCB มอบเงินเพื่อสนับสนุน สัตวแพทย์ มช. มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

Posted on October 5, 2017

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบเงินจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม"สัตวแพทย์ มช. มินิมาราธอน ครั้งที่ 2" หมอหมาพาวิ่ง VET CMU RUN (Run for Animal Health) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องรับรอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมการดูแลลูกนกตกรังฯ

Posted on September 22, 2017

ชมรมเพื่อนสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอนุรักษ์และฟื้นฟูนกในธรรมชาติ จัดกิจกรรมการอบรม "การดูแลลูกนกตกรังและการปฐมพยาบาลนกป่วยเบื้องต้น (Clinical Practice And Current Status Of Disease In Exotic Pets) " กิจกรรมการทำรังนกเทียม และกิจกรรมดูนกในไร่แม่เหียะ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดีด้านวิจัย มาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยได้ อ.นพ.รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์ และ น.สพ.เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันศุกร์ และวันเสาร์ที่ 22-23 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมวันมหิดล ประจำปี 2560

Posted on September 22, 2017

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจรรมเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560 ได้แก่พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป ,พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


บรรยายพิเศษ Next Generation Sequencing

Posted on September 18, 2017

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนา บรรยายพิเศษ เรื่อง "Next Generation Sequencing" ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย B403 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


รับน้องขันโตก 2560

Posted on September 16, 2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ม่วนอกม่วนใจ ป๊ะน้องใหม่แก้วตา ขอเจินกั๋นมาขันโตกฮับขวัญ " เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เพื่อน รุ่นพี่ อาจารย์ ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ทั้งยังเป็นการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ของชาวไทยล้านนา เพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

Posted on September 13, 2017

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้บริการตรวจชั่งน้ำหนัก วัดความดัน เจาะเลือดจากนักเทคนิคการแพทย์ ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์หัวใจและปอด และบริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ ในวันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

Posted on August 17, 2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยการไหว้ครู การมอบเกียรติบัตรเรียนดี และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และเป็นวันที่นักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


บรรยายพิเศษ เรื่อง "ลดวิกฤตโลกร้อน....เริ่มที่ตัวเรา"

Posted on August 16, 2017

ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก (VPHCAP) จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "ลดวิกฤตโลกร้อน....เริ่มที่ตัวเรา" เพื่อการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของคณะฯ โดย อาจารย์ กิจจา หนูนิ่ม จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ และหัวข้อระบบก๊าซชีวภาพและการอนุรักษ์พลังงานสำหรับที่ทำงานและบ้านพักอาศับ ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์

ภาพกิจกรรม