พิธีรับขวัญลูกช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561

Posted on August 4, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้แทนคณบดี ร่วมพิธีรับขวัญลูกช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานได้จัดให้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญลูกช้างเชือกใหม่ การกล่าวคำปฏิญาณของนักศึกษาใหม่ และการแสดงดนตรี

ภาพกิจกรรม


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

Posted on August 3, 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา ผู้ช่วยคณบดีด้านบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำการเรียนการสอน ประกาศ/ข้อบังคับบัณฑิตศึกษา ระบบลงทะเบียนและชี้แจงกิจกรรมต่างๆระดับบัณฑิตศึกษา ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.30น. ณ ห้อง B403

ภาพกิจกรรม


กิจกรรม "เตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาใหม่

Posted on August 3, 2018

น้องๆ รหัส 61 ร่วมกิจกรรม "เตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาใหม่ด้านวิชาการ วิชาชีวิต และวิชาใจ (Pre-college Program)" เป็นวันสุดท้าย น้องๆ จะได้พบและพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตัวเอง และสนุกไปกับกิจกรรม Walk rally ไปยังจุดต่างๆ ภายในคณะเพื่อให้น้องๆ ได้รู้จักสถานที่ต่างๆ ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการติดต่องานและการเรียนต่อไป

ภาพกิจกรรม


ดูงานระบบการบริหารงานตามเกณฑ์ EdPEx

Posted on August 3, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ได้รับเกียรติ จาก โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารงานสมัยใหม่ตามเกณฑ์ EdPEx คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารงานตามเกณฑ์ EdPEx ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีด้านงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี ,ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล ,ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต และ คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ ให้การต้อนรับ และร่วมนำเสนอข้อมูล

ภาพกิจกรรม


ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโครงการ MaCMU

Posted on August 3, 2018

โครงการ MaCMU คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติ จาก "โครงการการพัฒนาวิธีการจัดการศูนย์พักพิงสุนัขที่ไม่มีเจ้าของรูปแบบใหม่" คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการโครงการ MaCMU ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้แทนคณบดีด้านบริการวิชาการ และ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สนธวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการปัญหาสุนัขจรจัดและประสานความร่วมมือทางด้านทรัพยากรต่อไป

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 24 ปี

Posted on August 2, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรและฟังปาฐกถาธรรม เนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 24 ปี" ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 สำหรับในช่วงบ่าย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ยังได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับงานบริการเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และแบ่งกลุ่มร่วมกันทำความสะอาดบริเวณจุดต่างๆ ภายในคณะฯ ด้วย

ภาพกิจกรรม


อบรมเชิงปฏิบัติการ "Rabbit Dentisty - We can do"

Posted on August 1, 2018

ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Rabbit Dentisty - We can do" ณ คณะสัตวแพทย์สาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ โดยมี Dr.Hanne Ellen Kortegaard จาก university of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมในสัตว์เล็กน.สพ.เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล ชมรมสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ และ อ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เบื้องต้นด้านทันตกรรมในกระต่าย พร้อมให้คำแนะนำในการลงมือปฏิบัติจริงอย่างใกล้ชิดกับสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมจิตอาสานักศึกษาใหม่

Posted on July 31, 2018

น้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยได้แบ่งทีมช่วยกันทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ในพื้นที่คณะฯ ภายใต้โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

ภาพกิจกรรม


ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ ครั้งที่ 10

Posted on July 26 - 30, 2018

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2561 ณ ทุ่งกิ๊ก อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จัดขึ้นโดย ชมรมเพื่อนสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สัตว์ป่า และ นกธรรมชาติวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การดูนก ดูดาว ทำโป่ง และ ปลูกต้นไม้ ขอบคุณรูปภาพสวยๆ จาก FrameKung Perapatt Nattanon Pureeroj Araya Pakamma

ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Posted on July 28, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 66 พรรษา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาใหม่

Posted on July 28, 2018

น้องๆ รหัส 61 (สัตวแพทย์ มช. รุ่น 23) ร่วมกิจกรรม "เตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาใหม่ด้านวิชาการ วิชาชีวิต และวิชาใจ (Pre-college Program)" ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในวันนี้ จะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีวิต ซึ่งนอกจากน้องๆ จะได้ทราบถึงระบบและระเบียบต่างๆ ในการเป็นนักศึกษา มช. จาก ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม


อบรม "สร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบจัดการความรู้

Posted on July 26, 2018

ผศ.น.สพ.ภานุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีด้านบริหาร จัดอบรม "สร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบจัดการความรู้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาและมุ่งไปสู่การปฏิบัตองานที่เป็นเลิศ" ณ ห้อง B403 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. โดยทางคณะฯ ได้รับเกียรติจาก คุณสดศรี กันทะอินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ จากสำนักหอสมุด มช. คุณจักรภพ ธาตุสุวรรณ และคุณสมพร พวงประทุม กรรมการจัดการความรู้ของมช. จากคณะพยาบาลศาสตร์ มาร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมดังกล่าว เพื่อให้บุคลากร ได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ภาพกิจกรรม


ทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์ ปี 2561

Posted on July 24, 2018

ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีด้านบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมงาน "ทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์ ปี 2561" ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ วัดจำขี้มด และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับศูนย์การเรียนรู้บ้านจำขี้มด ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์การเรียนรู้บ้านจำขี้มดด้วย

ภาพกิจกรรม


ผู้บริหารคณะพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

Posted on July 23, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จัดงานประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนแนะนำทีมคณาจารย์ที่ปรึกษาของน้องๆนักศึกษาใหม่ รหัส 61 ให้กับผู้ปกครอง ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองและอบอุ่น ในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


มอบเงินสมทบให้แก่กองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ

Posted on July 22, 2018

วันที่ 22 ก.ค. 2561 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​ เข้ามอบเงินจากการจำหน่ายสินค้าในการแข่งขัน "การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน 2561 ครั้งที่ 3 (CMU - Chiang Mai Marathon 2018) เพื่อสมทบให้แก่กองทุนสงเคราะห์​สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อาคันตุกะเข้าพบคณบดี

Posted on July 20, 2018

Dr.Charistoph Gottschalk และ น.สพ.ดร.สามารถ ดรอินทร์ จาก Ludwig Maximilians Universität München สาธารณรัฐเยอรมณี เข้าพบ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เพื่อหารือในการจัดทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงแมลง ก่อนลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มจิ้งหรีดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนต่อไป

ภาพเป็นข่าว


สัมมนาวารสาร Veterinary Integrative Sciences

Posted on July 19, 2018

กองบรรณาธิการวารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายในหัวข้อ “Academic writing tip and trick; how can we perform an excellent manuscript?” โดย Dr.Janine L.Brown นักสรีรวิทยาทางระบบสืบพันธุ์ จากสถาบัน Smithsonian Conservation Biology Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการสัมมนาวารสาร Veterinary Integrative Sciences เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และบุคลากรคณะสัตวแพทย์เข้ารับฟังบรรยายจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม


ชมรมศิษย์เก่าจัดสัมมนา

Posted on July 18, 2018

ชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเรื่อง "Understanding Vision Problem in Pets" ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีบุคลากรทางด้านสัตวแพทย์ให้ความสนใจลงทะเบียนร่วมงานจำนวนมาก ทั้งยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนและทบทวนความรู้ด้านการวินิจฉัย การบำบัดโรค อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านวิชาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งต่อสัตว์ป่วยเพื่อรักษาเฉพาะทางที่เข้มแข็งต่อไปได้

ภาพกิจกรรม


การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา

Posted on July 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก ในครั้งที่ 7 นี้ผู้บรรยายได้แก่ อ.สพญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

Posted on July 14, 2018

วันที่ 14 กรกฎาคม ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกิจกรรม "การทบทวนค่านิยม การสร้างคุณค่าของการทำงานเป็นทีม (Team work)" ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ณ โรงแรมแชงเกอรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบของการระดมสมองและการละลายพฤติกรรมที่มุ่งเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม สร้างความสนุกสนาน ความสัมพันอันดีและความสามัคคีให้แก่บุคลากรภายในองค์กรที่ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

ภาพกิจกรรม


มอบทุนการศึกษาและตู้กดน้ำรัอน-เย็น

Posted on July 13, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยหน่วยกิจการนักศึกษาและนักศึกษาชมรมขี่ม้า ร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบทุนการศึกษา พร้อม ตู้กดน้ำร้อน-เย็น จาก พ.ท.ณัฐพร สาธุเม และคณาจารย์ ตัวแทนศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ทุนการศึกษาดังกล่าวจะนำไปมอบให้นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในปีการศึกษา 2561 และ ตู้กดน้ำร้อน-เย็น มอบให้กับชมรมขี่ม้าสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์

ภาพเป็นข่าว


อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Small Animal Dentistry

Posted on July 11-12, 2018

คลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Basic Small Animal Dentistry—We should know" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางทันตกรรมในสัตว์เล็ก และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้ฝึกหัตการต่าง ๆ จากซากสัตว์ โดยมี Dr. Hanne Ellen Kortegaard จากมหาวิทยาลัย University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก เป็นวิทยากรฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


Dr.Hanne Ellen Kortegaard พบปะคณบดี

Posted on July 10, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr.Hanne Ellen Kortegaard จาก University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก ในโอกาสที่มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมในสัตว์เล็ก ในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Small Animal Dentistry—We should know และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรองคณบดี ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ภาพเป็นข่าว


ศึกษาดูงานนักเรียนชั้นม.4

Posted on July 9, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาดูงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 60 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเป็นการกระตุ้นรวมถึงการจุดประกายในการออกแบบโครงงานของนักเรียน โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดีด้านวิจัย ให้การต้อนรับ ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ประชุมวิชาการนานาชาติ Global Health Institute – Thailand 2018

Posted on July 6-7, 2018

ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ภายใต้โครงการ Global Health Institute – Thailand 2018 และ The 5th Food Safety and Zoonoses Symposium for Asia Pacific ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการปฏิบัติการในระดับนานาชาติ ในการถ่ายทอดองค์ ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา และแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย และโรคสัตว์ติดคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม