ข่าวรับสมัครงาน
 
 
 
 
หัวข้อข่าว
เขียนเมื่อวันที่
ประกาศผู้ที่สนใจหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) ประจำปี พ.ศ.2561 [16 กุมภาพันธ์ 2561 ]
ประกาศทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาสัตวแพทย์เฉพาะทางร่วมกับศึกษาต่อปริญญาโทการวิจัยทางคลินิก [16 กุมภาพันธ์ 2561 ]
ประกาศผู้มีสิทธิสอบทุนการศึกษา Brian Nixon Fund for the protection of elephants in Thailand ปี2561 [5 กุมภาพันธ์ 2561 ]
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง "อาจารย์" [10 มกราคม 2561 ]
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา Brian Nixon Fund for the protection of elephants in Thailand ปี2561 / ใบสมัคร   [1 ธันวาคม 2560 ]
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็กฯ ตำแหน่ง "สัตวแพทย์"   [30 พฤศจิกายน 2560 ]
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี  [27 พฤศจิกายน 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็กฯ ตำแหน่ง "สัตวแพทย์"   [23 พฤศจิกายน 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี  [21 พฤศจิกายน 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลืิอกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี [16 พฤศจิกายน 2560 ]
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E300045 คลินิกสัตว์เล็ก ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า [14 พฤศจิกายน 2560 ]
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E300042 คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค [9 พฤศจิกายน 2560 ]
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิืน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ E300008 จำนวน 1 อัตรา [8 พฤศจิกายน 2560 ]
ประกาศขยายเวลารับสมัครงานเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่ง "สัตวแพทย์" ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็กฯ   [8 พฤศจิกายน 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E300042 คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค [6 พฤศจิกายน 2560 ]
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ [1 พฤศจิกายน 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ [24 ตุลาคม 2560 ]
ประกาศแจ้งเลื่อนผลการสอบตำแหน่งอาจารย์ หน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ฯ [24 ตุลาคม 2560 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ [20 ตุลาคม 2560 ]
ประกาศรับสมัครงานเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่งสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็กฯ   [19 ตุลาคม 2560 ]
ประกาศรายชื่อโครงการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ [8 ตุลาคม 2560 ]
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา [28 กันยายน 2560 ]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำโครงการผ่อดีีดี (PODD) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. [25 กันยายน 2560 ]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ [19 กันยายน 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ หน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ฯ [12 กันยายน 2560 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ประจำศูนย์ VPHCAP [11 กันยายน 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ประจำศูนย์ VPHCAP [5 กันยายน 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย(พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา [28 สิงหาคม 2560 ]
ประกาศขยายเวลารับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E300042 คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค [24 สิงหาคม 2560 ]
ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา [7 สิงหาคม 2560 ]
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่งสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็กฯ   [26 กรกฎาคม 2560 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา [24 กรกฎาคม 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่งสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็กฯ   [18 กรกฎาคม 2560 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา [18 กรกฎาคม 2560 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ [23 มิถุนายน 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ฯ [13 มิถุนายน 2560 ]
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการผ่อดีดีลูกจ้างโครงการประจำจังหวัดเชียงราย [12 มิถุนายน 2560 ]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็กฯ จำนวน 2 อัตรา [12 มิถุนายน 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดลือกตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E300046 ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ฯ [8 มิถุนายน 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดลือกตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E300045 ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า [8 มิถุนายน 2560 ]
ประกาศโครงการผ่อดีดีเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการประจำจังหวัดเชียงราย [2 มิถุนายน 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป [30 พฤษภาคม 2560 ]
ประกาศโครงการผ่อดีดีเรื่องผู้ได้รับการคัดเืลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการประจำจังหวัดขอนแก่น [26 พฤษภาคม 2560 ]
ประกาศโครงการผ่อดีดีเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเืลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ [23 พฤษภาคม 2560 ]
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [15 พฤษภาคม 2560 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ [9 พฤษภาคม 2560 ]
ประกาศเพิ่มคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ [9 พฤษภาคม 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักบริการทั่วไป [9 พฤษภาคม 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [8 พฤษภาคม 2560 ]
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาสัตวแพทย์เฉพาะทางร่วมกับศึกษาต่อปริญญาโทการวิจัยทางคลินิก [8 พฤษภาคม 2560 ]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็กฯ [4 พฤษภาคม 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านงานช่างประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็กฯ) [3 พฤษภาคม 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างโครงการ(PODD) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [24 เมษายน 2560 ]
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างโครงการ(PODD) ตำแหน่งสัตวแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุขหรือนักวิชาการสัตวบาล [4 เมษายน 2560 ]
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างโครงการ(PODD) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [4 เมษายน 2560 ]
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านงานช่างประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็กฯ) [21 มีีนาคม 2560 ]
ประกาศผลการคัดลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็กฯ [13 มีีนาคม 2560 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน [7 มีีนาคม 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป [2 มีีนาคม 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน [28 กุมภาพันธ์ 2560 ]
ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาสัตวแพทย์เฉพาะทางร่วมกับศึกษาต่อปริญญาโทการวิจัยคลินิก [28 กุมภาพันธ์ 2560 ]
SEAOHUN Foundation รับสมัครงานตำแหน่ง Information Technologist/ Online Multimedia Specialist [23 กุมภาพันธ์ 2560 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่ง สัตวแพทย์ ประจำศูนย์ความเป็นเิลิศการศึกษาและวิจัยช้าง
[21 กุมภาพันธ์ 2560 ]
ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษา Brian Nixon Fund for the protection of elephants in Thailand
[21 กุมภาพันธ์ 2560 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป
[7 กุมภาพันธ์ 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกทุนการศึกษา Brian Nixon Fund for the protection of elephants in Thailand
[7 กุมภาพันธ์ 2560 ]
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา Brian Nixon Fund for the protection of elephants in Thailand / ดาวน์โหลดใบสมัคร
[3 กุมภาพันธ์ 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่งสัตวแพทย์ 
[2 กุมภาพันธ์ 2560 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหน่วยพรีคลินิก ภาควิชาชีวศาสตร์ฯ
[30 มกราคม 2560 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหน่วยคลินิกสัตว์น้ำ ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค
[30 มกราคม 2560 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุตำแหน่งอาจารย์ สังกัดประจำภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า
[6 มกราคม 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาชีวศาสตร์ฯและคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า
[6 มกราคม 2560 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งสัตวแพทย์ และตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป
[5 มกราคม 2560 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
[5 มกราคม 2560 ]
ประกาศขยายเวลารับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย์
[30 ธันวาคม 2559 ]
[30 ธันวาคม 2559 ]