ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา
 
 
 
หัวข้อข่าว
เขียนเมื่อวันที่
  แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดีย [26 มกราคม 2561]
  แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Office365 [19 มกราคม 2561]
  ขอเชิญเข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการการชันสูตรและเทคนิคการเก็บตัวอย่างเบื้องต้น [9 ตุลาคม 2560 ]
  ประชาสัมพันธ์การสัมมนา แนวทางการจัดการความรู้ด้านการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน [15 กันยายน 2560 ]
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2560 [15 กันยายน 2560 ]
ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยายเพื่อการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของคณะ [ 11 สิงหาคม 2560 ]
ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยายเรื่อง "การเขียนโครงร่างงานวิจัย(Proposal) สำหรับสายปฏิบัติการ ฯ" [ 20 กรกฎาคม 2560 ]
ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Basic small animal abdominal ultrasound: a one day training course"
[ 21 มีนาคม 2560 ]
ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาการทำวิลแชร์ (Wheelchair) สำหรับสุนัขและแมวพิการ
[ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการนานาชาติ Global Health Institute -Thailand 2017 
[ 18 มกราคม 2560 ]
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำสตัฟฟ์สัตว์เลี้ยง [ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ ]
[ 12 มกราคม 2560 ]