หน้าหลัก | ฟอร์มแจ้งซ่อม | VDO แนะนำการใช้งาน l
สำหรับเจ้าหน้าที่ usenamer : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

 รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  ส่งบริษัท  ซ่อมไม่ได้  เสร็จ

No.
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
 
151
กมลชนก คำจา
 รพ.สัตว์เล็ก
2012-08-14 [08:50]
คอมพิวเตอร์ 
หน้าจอ destop เสีย เปิดไม่ค่อยออก ต้อง รีบู๊ทเครื่องตลอด
ติดตั้งโปรแกรม windows และ Application ใหม่ , Set ระบบโปรแกรม Vet-i-do , Share printer 
152
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2012-07-05 [10:25]
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ห้องตรวจ 5 ขณะใช้งานอยู่มีอาการแฮงค์ อยู่บ่อยครั้ง วันละประมาณ 2 ครั้ง
ลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมด , Set โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 
153
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2012-06-27 [08:32]
คอมพิวเตอร์ 
ปรับปรุงโปรแกรม vet-i-do จำนวน 11 เครื่อง
Update โปรแกรม Vet-i-do ใหม่ 11เครื่อง 
154
ไพรินทร์ คุณเศษ
 งานวิจัย บริการวิชาการฯ
2012-06-12 [10:31]
Internet 
ขอ Set Username และ Password สำหรับแขกพักที่ Hostel จำนวน 9 User
Set Username และ Password สำหรับแขกพักที่ Hostel จำนวน 9 User  
155
ชุติพงษ์ หนูคำปัน
 งานบริหารทั่วไป
2012-06-07 [10:03]
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ เวลาเปิดเครื่องมีเสียงดังปิ๊บๆ
ทำความสะอาด Ram 
156
ศรุดา ติวะนันทกร
 หน่วยพาราคลินิกฯ
2012-06-05 [15:06]
คอมพิวเตอร์ 
ขอติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2010
ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2007 
157
ญาณัจฉรา สุนทรพิธ
 งานนโยบายและแผนฯ
2012-06-05 [15:03]
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้
ตรวจเช็ค Power supply 
158
วรางกุล ณะชัยวงค์
 คลินิกช้างและสัตว์ป่า
2012-06-01 [09:16]
คอมพิวเตอร์ 
ขอ Set เครื่องคอมพิวเตอร์เนื่องจากมีเครื่องใหม่เพิ่ม
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 
159
สุจิตราภรณ์ อินถา
 งานบริการการศึกษาฯ
2012-06-01 [09:15]
คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม Frontpage ใช้งานไม่ได้
ติดตั้งโปรแกรม Frontpage  
160
จริยา บุญทอง
 สำนักงานศูนย์ฯ
2012-06-01 [09:13]
คอมพิวเตอร์ 
ขอตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียน ชั้น4 ,เชื่อมต่อ Printer
ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ 14 ชุดเสีย 4 ชุด  
161
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2012-05-29 [10:22]
คอมพิวเตอร์ 
สืบเนื่องจากที่ได้แจ้ง Set เวลาคอมฯห้อง ER2 ไม่ได้ วันที่แจ้ง 12/3/55 และเจ้าหน้าที่ได้ส่งถ่านมาให้เปลี่ยน จากนั้นได้ทำการเปลี่ยนแล้วแต่ไม่ได้ เจ้าหน้าที่ vet-i-do(คุณหนุ่ม) ได้สันนิษฐานว่ามีการบล็อคด้วยโปรแกรมหรืออื่นๆที่ทำให้เมื่อตั้งเวลาใหม่แล้ว พอปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม ส่งผลต่อการสั่งพิมพ์ใบนัดไม่ได้
Set โซนและเวลาใหม่ 
162
ศิริพร ขุมทรัพย์
 คลินิกม้า
2012-05-28 [14:45]
คอมพิวเตอร์ 
ขอติดตั้งโปรแกรม Acrobat
ติดตั้งโปรแกรม Acrobat 8.0 แล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้ กำลังหาโปรแกรมตัวใหม่เปลี่ยนให้ 
163
วรุตม์ วงศ์กาฬสินธุ์
 คลินิกช้างและสัตว์ป่า
2012-05-28 [10:36]
Network 
ห้อง Self Learning ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้
อุปกรณ์ Switch ห้อง Self Learning เสีย ทำการเปลี่ยน Switch ใหม่ 
164
กัลยาณี ขาลสุวรรณ
 งานการเงินฯ
2012-05-28 [10:00]
คอมพิวเตอร์ 
จอภาพไม่ออก
การ์จอใกล้จะเสีย รอเปลี่ยนการ์ดจอ 
165
อรุณี สถิตเมธี
 งานบริการการศึกษาฯ
2012-05-24 [10:00]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
ติดตั้งเครื่อง Printer
ติดตั้ง printer ลง Driver 
166
นุชจรีย์ ปัญญาทา
 งานบริการการศึกษาฯ
2012-05-17 [14:29]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
printer สั่งพิมพ์แล้วไม่ชัด
ส่งบริษัทซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
167
นุชจรีย์ ปัญญาทา
 งานบริการการศึกษาฯ
2012-05-17 [14:28]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
เครื่อง print ไม่สามารถ print ได้
ทำการ Share printer ใหม่ 
168
วสันต์ ตั้งโภคานนท์
 หน่วยพรีคลินิกฯ
2012-05-15 [13:15]
Network 
ขอสาย LAN ยาว 4 เมตร
ทำสาย LAN ให้ใหม่ยาว 4 เมตร 
169
รสสุคนธ์ พรหมโสภณ
 งานการเงินฯ
2012-05-15 [13:14]
คอมพิวเตอร์ 
ขอติดตั้งโปรแกรมระบบ 3 มิติ เครื่อง Notebook
ลงบนโปรแกรม IE 8.0 ไม่ได้ 
170
รสสุคนธ์ พรหมโสภณ
 งานการเงินฯ
2012-05-14 [11:39]
คอมพิวเตอร์ 
ไม่สามารถ Print งานจาก 3 มิติ
เอาโปรแกรม Google toolbar ออก 
171
ประภาส พัชนี ประภาส พัชนี
 คลินิกสุกร
2012-05-08 [09:55]
Internet 
Internet ใช้งานไม่ได้
ปลั๊กไฟ ไฟไม่เข้า ตรวจเช็ค Breaker 
172
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2012-05-03 [10:08]
คอมพิวเตอร์ 
ไฟตก ทำให้คอมฯดับแล้วเปิดไม่ได้อีกเลย คอมฯหัองlab
Power Supply 
173
อาภรณ์ มาเครื่อง
 งานนโยบายและแผนฯ
2012-05-01 [10:19]
Network 
server ภาพกิจกรรมเข้าไม่ได้
Reboot server ภาพกิจกรรมใหม่ 
174
ศศิธร พนโสภณกุล
 คลินิกม้า
2012-05-01 [10:05]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
Print ไม่ได้
Share เครื่อง printer ใหม่ 
175
วรางกุล ณะชัยวงค์
 สายสนับสนุน
2012-04-30 [09:49]
คอมพิวเตอร์ 
ลงโปรแกรมใหม่
ติดตั้งโปรแกรมใหม่ทั้งหมด 
176
ศรุดา ติวะนันทกร
 หน่วยพาราคลินิกฯ
2012-04-11 [13:11]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
เซ็ทอัพได้แล้วค่ะ ตอนนี้ปริ้นท์ได้เรียบร้อยแล้วค่ะ
เรียบร้อยแล้ว 
177
ศรุดา ติวะนันทกร
 หน่วยพาราคลินิกฯ
2012-04-10 [15:52]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
ลงซอพแวร์แล้ว แต่สั่งปริ้นท์ไม่ได้ค่ะ บอกวิธีการก็ได้นะคะ หากยุ่ง จะลองทำด้วยตัวเองก่อน
เรียบร้อยแล้ว 
178
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2012-04-02 [09:05]
คอมพิวเตอร์ 
!!ด่วนที่สุด!! คอมฯ ห้องการเงิน ไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 55 ขอความอนุเคระห์เจ้าหน้าที่แก้ไขโดยด่วน เนื่องจากต้องพิมพ์ใบเสร็จให้เคสและต้องส่งให้การเงินเข้าระบบต่อไป
ลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมด 
179
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2012-03-16 [14:00]
Network 
1) เข้าระบบ vet-i-do ไม่ได้ ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า IP หาย ต้อง restart ใหม่หลายครั้ง ช่วงนี้มักเป็นอยู่บ่อยครั้ง ห้องตรวจที่พบปัญหา คือ ห้องER1, ห้องตรวจ 2, 3 และ 6 2) ระบบ vet-i-do อืด เป็นบางช่วงเวลา ห้องยา จำนวน 2 เครื่อง
ตรวจเช็คไวรัสในระบบ Network 
180
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2012-03-12 [11:45]
คอมพิวเตอร์ 
set เวลาไม่ได้ ห้อง ER2 และสำนักงานชั้น 2
เปลี่ยนถ่าน Cmos เครื่องคอมพิวเตอร์ 
181
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2012-02-20 [09:39]
คอมพิวเตอร์ 
ซีดีเสีย - ห้องอัลตร้าซาวด์ คอมฯแฮงค์บ่อย - ห้องตรวจ 6
ลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมด 
182
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2012-02-01 [11:12]
คอมพิวเตอร์ 
คอมฯ ช้ามาก ลงโปรแกรมใหม่
ลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมด 
183
สพ.ญ.บุญฑริกานต์ วิทิตกรกุล
 รพ.สัตว์ใหญ่
2011-12-27 [13:38]
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องอ่านแผ่นซีดี ดีวีดีภายในห้องประชุม ไม่สามารถเปิดออกมาได้
เปลี่ยน CD ใหม่ 
184
สราวุฒิ ใสญาติ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-11-22 [11:55]
คอมพิวเตอร์ 
ลงโปรแกรม Nero
ติดตั้งโปรแกรม Nero 
185
จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์
 หน่วยพรีคลินิกฯ
2011-11-21 [10:18]
คอมพิวเตอร์ 
ขอ Set ระบบ Lan
IP Set ระบบ Network เครื่องคอมฯ 
186
จริยา บุญทอง
 สำนักงานศูนย์ฯ
2011-11-21 [10:16]
คอมพิวเตอร์ 
ตรวจเช็คเครื่องคอมฯ ไม่สามารถใช้งานได้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 VPH
ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ 
187
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-11-11 [08:52]
คอมพิวเตอร์ 
ลงโปรแกรมใหม่(เครื่องเวชระเบียน) เนื่องจากคอมฯอึดมาก เช่น เวลาเปิดโปรแกรม Microsoft office word ใช้เวลานานมาก
Scan Virus คอมพิวเตอร์ 
188
นางสาวศิริกุล อินทร์บาล
 คลินิกช้างและสัตว์ป่า
2011-11-08 [11:46]
คอมพิวเตอร์ 
ไม่สามารถสั่งปริ้นเอกสารได้ เนื่องจากเครื่องปริ้นเตอร์มีปัญหา
Share เครื่อง printer ใหม่ 
189
ตุลนัชชา เขียวแก้ว
 งานบริการการศึกษาฯ
2011-11-03 [12:42]
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องทำงานช้า ชอบค้าง เวลาเปิดเครื่องต้อง set วัน-เวลา background ทุกวัน เชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นส์ได้แค่เครื่องเดียว
สแกนไวรัส , เปลี่ยนถ่านคอมพิวเตอร์ 
190
รสสุคนธ์ พรหมโสภณ
 งานการเงินฯ
2011-09-01 [12:12]
คอมพิวเตอร์ 
สั่งปริ้นท์ไม่ได้
สาย USB หลวม ดำเนินการซ่อมให้แล้วคับ 
191
ณัฐวรรณ ใบบัว
 งานบริการการศึกษาฯ
2011-08-17 [08:29]
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสีย
ดำเนินการลงวินโดว์ให้ใหม่แล้วคับ 
192
บุญฑริกานต์ วิทิตกรกุล
 รพ.สัตว์ใหญ่
2011-08-10 [09:46]
Network 
สายแลนในห้องธุรการใช้งานไม่ได้ อินเตอร์เน็ตไม่เดิน
สาย LAN ที่เชื่อมต่อระหว่างตึกมีปัญหา  
193
นางรุ่งฟ้า ดำรงประเสริฐ
 งานบริหารทั่วไป
2011-08-09 [15:02]
คอมพิวเตอร์ 
มีไวรัส เครื่องไม่ตอบสนอง
เครื่องติดไวรัส ทำการลงวินโดว์ใหม่ 
194
ศศิโสภิน ไชยลังการณ์
 หน่วยพาราคลินิกฯ
2011-08-08 [10:36]
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ Notebook เข้า Internet ไม่ได้
ตรวจเช็คแล้ว สาย Lan มีปัญหา เปลี่ยนสาย Lan ใหม่ 
195
นิตยา ชะนะญาติ
 นักวิทยาศาสตร์
2011-08-08 [10:01]
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
ถอด Ram ออกมาทำความสะอาดใหม่ 
196
วรางกุล ณะชัยวงค์
 สายสนับสนุน
2011-08-08 [09:59]
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
Ram สกปรก ทำความสะอาด Ram 
197
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-07-29 [10:09]
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ห้องจ่ายยา(บุญนาค 8093)บูทไม่ได้
ตรวจเช็ค RAM , ทำความสะอาด RAM ใหม่ 
198
บุญฑริกานต์ วิทิตกรกุล บุญฑริกานต์ วิทิตกรกุล
 รพ.สัตว์ใหญ่
2011-07-26 [09:07]
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์บูทไม่ได้
Harddisk เสีย 
199
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-07-13 [10:14]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
ลงโปรแกรมปริ้นเตอร์ ห้องฉุกเฉิน
ติดตั้ง driver เครื่อง printer ห้อง ER 
200
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-07-13 [10:11]
คอมพิวเตอร์ 
ลงโปรแกรม vet-i-do (update) จำนวน 2 เครื่อง 1. ห้องตรวจ exotic pet 2. ER1
ลงโปรแกรม vet-i-do (update) จำนวน 2 เครื่อง 1. ห้องตรวจ exotic pet 2. ER1  
201
อาภรณ์ มาเครื่อง
 งานนโยบายและแผนฯ
2011-07-07 [09:16]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
เครื่อง printer ไม่ดูดกระดาษ
เปลี่ยนอะหลั่ยตัวดูดกระดาษ 
202
ทองกร มีแย้ม ทองกร มีแย้ม
 VPHCAP
2011-07-06 [14:11]
คอมพิวเตอร์ 
ใช้งาน printer ไม่ได้ , print ไม่ออก
ติดตั้ง Driver printer ใหม่ 
203
ศิริวรรณ ตั้งยืนยง
 คลินิกม้า
2011-07-06 [14:09]
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ทำงานไม่ได้
format เครื่อง ติดตั้งโปรแกรมใหม่ 
204
ญาณัจฉรา สุนทรพิธ
 งานนโยบายและแผนฯ
2011-07-01 [12:33]
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องทำงานช้า เปิดโปรแกรม Office ไม่ได้เลย
Format เครื่อง , ลงโปรแกรม windows ใหม่ , ติดตั้งโปรแกรมอื่น ๆ ใหม่ , Set printer , Set ระบบ Lan , set scanner 
205
นางสาวปวีณา ทาใจ
 งานบริหารทั่วไป
2011-06-27 [11:29]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
ลงโปรแกรมปริ้นเตอร์
ติดตั้งไดว์เวอร์ปริ้นเตอร์ พร้อมแชร์ปริ้นเตอร์ 
206
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-06-16 [14:26]
Network 
ไม่สามารถใช้ internet ได้ (ระบบ wireless)
ตรวจเช็ค wireless , reboot wireless ใหม่ 
207
จรัสแข เชี่ยวธัญญกิจ
 งานวิจัย บริการวิชาการฯ
2011-06-16 [10:15]
คอมพิวเตอร์ 
ลงโปรแกรมเครื่องใหม่
format เครื่อง , ติดตั้ง windows และโปรแกรมอื่น ๆ ใหม่ 
208
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-06-16 [10:12]
คอมพิวเตอร์ 
ลงโปรแกรมใหม่ห้อง Xray
format เครื่อง , ติดตั้งโปรแกรม Windows และโปรแกรมอื่น ๆ ใหม่ , Set โปรแกรม ระบบ Vet-i-do เชื่อมต่อ Server  
209
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-06-13 [10:33]
Network 
ห้องตรวจ 4 เข้าใช้งานระบบคอมฯ Vet-i-do ไม่ได้
Set IP เครื่องใหม่ 
210
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-06-09 [11:38]
คอมพิวเตอร์ 
คอมฯห้องเวชระเบียนและการเงิน(เครื่องที่สามารถใช้งาน Internet ได้) เมื่อทำการเปิดเครื่องใช้งาน หน้าจอเป็นสีดำค้างอยู่
format เครื่อง , ติดตั้งโปรแกรม Windows และโปรแกรมอื่น ๆ ใหม่ , Set ระบบ Internet 
211
ศิริวรรณ ตั้งยืนยง
 คลินิกม้า
2011-06-09 [09:41]
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องติดไวรัส ล้างเครื่องใหม่ ,CD-Rom เสีย
Format เครื่องใหม่ , ติดตั้ง Windows ใหม่ และโปรแกรมอื่น ๆ  
212
อนุชา ศิริมาลัย
 VPHCAP
2011-06-09 [09:33]
คอมพิวเตอร์ 
ขอล้างเครื่อง ลงโปรแกรมใหม่
Format เครื่องใหม่ , ติดตั้ง Windows ใหม่ และโปรแกรมอื่น ๆ 
213
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-06-09 [09:15]
Network 
ห้องอัลตร้าซาวด์เข้าใช้งานระบบคอมฯ vet-i-do ไม่ได้ โดยขอความอนุเคราะห์เข้าแก้ไขโดยเร่งด่วน
Reset Ip ใหม่ 
214
ญาณัจฉรา สุนทรพิธ
 งานนโยบายและแผนฯ
2011-06-06 [11:23]
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์มีไวรัส ขอติดตั้งโปรแกรม windows ใหม่
ใช้งานเครื่องทำ SAR ยังไม่สามารถดำเนินการได้ รอเจ้าของเครื่องตอบรับใหม่ 
215
นฤมล คำอ้าย
 งานบริการการศึกษาฯ
2011-06-06 [09:25]
Network 
ใช้งานระบบห้องสมุดไม่ได้
ติดต่อประสานงานกับศูนย์ IT มช. .ให้แก้ไขระบบ 
216
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-06-06 [09:25]
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ห้อง Lab เข้าโปรแกรม Vet-i-do ไม่ได้
IP เครื่องหาย , Set IP ใหม่ 
217
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-06-06 [09:23]
Internet 
โรงพยาบาลใช้งาน Internet ไม่ได้
Reboot Firewall ใหม่ เนื่องจาก Firewall error 
218
กัลยาณี ขาลสุวรรณ
 งานการเงินฯ
2011-06-06 [09:22]
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้
สายไฟหลังเครื่องคอมพิวเตอร์หลวม 
219
จรัญญา สารขาว
 งานวิจัย บริการวิชาการฯ
2011-06-01 [15:30]
คอมพิวเตอร์ 
ลงโปรแกรม spss
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
220
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-06-01 [13:10]
Internet 
เข้า wireless ไม่ได้
ตรวจสอบพบว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบติดไวรัส 
221
รสสุคนธ์ พรหมโสภณ
 งานการเงินฯ
2011-06-01 [13:09]
คอมพิวเตอร์ 
จอคอมพิวเตอร์ไม่ติด
Ram Error , ถอด Ram ออก แล้วใส่ใหม่ 
222
จรัญญา สารขาว
 งานวิจัย บริการวิชาการฯ
2011-05-30 [15:15]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
ไฟไม่เข้า
สายอะแด๊บเตอร์เสียบไม่แน่น 
223
เทิดศักดิ์ ญาโน
 คลินิกสุกร
2011-05-20 [09:49]
คอมพิวเตอร์ 
ขอล้างเครื่อง ติดตั้ง Windows ใหม่
ลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมด 
224
วรางกุล ณะชัยวงค์
 สายสนับสนุน
2011-05-20 [09:23]
คอมพิวเตอร์ 
ขอติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 2 เครื่อง เนื่องจากมีไวรัส
Format เครื่อง ลงโปรแกรม windows ใหม่ Set Internet antivirus และโปรแกรมอื่น ๆ  
225
วัฒนกร แก้วภักดี
 งานบริหารทั่วไป
2011-05-20 [09:22]
Network 
ไม่สามารถเข้า Intra2003 ได้
Reboot เครื่อง Server Intra2003 
226
พงศกร เชื่อมไมตรี
 หน่วยพาราคลินิกฯ
2011-05-20 [09:19]
Network 
ไม่สามารถใช้ระบบ Internet ได้
ตรวจเช็คเบรกเกอร์ (ขึ้น เบรกเกอร์ใหม่) 
227
สุจิตราภรณ์ อินถา
 งานบริการการศึกษาฯ
2011-05-18 [16:12]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ตอบสนอง
ติดตั้ง driver ใหม่ 
228
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-05-18 [11:45]
อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 
เคลื่อนย้ายจุดอุปกรณ์ระบบกระจายเสียง
 
229
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-05-18 [11:41]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
Set printer ยี่ห้อ hp รุ่น Deskjet F4185
 
230
กานติศา พงษ์แสนรักษ์
 งานการเงินฯ
2011-05-06 [10:19]
คอมพิวเตอร์ 
ไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมระบบ 3 มิติได้
ไป config เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 
231
จรัสแข เชี่ยวธัญญกิจ
 งานวิจัย บริการวิชาการฯ
2011-05-06 [09:25]
คอมพิวเตอร์ 
download file pdf มาแล้วแต่เปิดดูไม่ได้
ติดตั้งโปรแกรม Foxit Reader เพิ่มสำหรับใช้อ่าน file pdf 
232
รัชต์ ขัตติยะ
 คลินิกสัตว์น้ำ
2011-05-06 [09:20]
คอมพิวเตอร์ 
ขอลงโปรแกรม Windows ใหม่
ติดตั้งโปรแกรม Windows และโปรแกรมอื่น ๆ ใหม่ , Set network , Set printer  
233
สพ.ญ.บุญฑริกานต์ วิทิตกรกุล
 รพ.สัตว์ใหญ่
2011-05-03 [10:57]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
ลูกยางเครื่องปริ้นเตอร์ HP LaserJet 1200 series เสีย เวลาพิมงานจะทำให้กระดาษเปื้อนหมึกเป็นเส้นลายๆๆ
ส่งร้านซ่อม เปลี่ยนอะหลั่ย ล้างเครื่อง 
234
สุจิตราภรณ์ อินถา
 งานบริการการศึกษาฯ
2011-04-29 [09:05]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
สั่งพริ้นไม่ได้ เครื่องไม่ตอบสนอง
add ปริ้นเตอร์เพิ่ม 
235
ศุกลรัตน์ บุญยยาตรา
 คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2011-04-26 [10:31]
คอมพิวเตอร์ 
เชื่อมต่อระบบโดยใช้สาย Lan ไม่ได้
Driver Lan card และ Driver Wireless มีปัญหา ติดตั้ง Driver ใหม่ใช้งานได้ปกติ 
236
จรัสแข เชี่ยวธัญญกิจ
 งานวิจัย บริการวิชาการฯ
2011-04-25 [14:06]
คอมพิวเตอร์ 
เข้าดูภาพกิจกรรมไม่ได้
reboot เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 
237
จริยา บุญทอง
 สำนักงานศูนย์ฯ
2011-04-20 [13:56]
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์สำหรับนายสัตวแพทย์ ไม่สามารถเซฟข้อมูลได้
ปลดโปรแกรม block เครื่อง ทำการ Share printer และ Set public 
238
จารุณี ลอยธง
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-04-20 [09:19]
คอมพิวเตอร์ 
หน้าจอคอมฯปรากฎmenuปรับค่าต่างๆของจอคอมฯกระพริบตลอดเวลา
จอภาพเริ่มเสื่อม แต่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ 
239
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-04-18 [13:38]
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ห้องจ่ายยาทำงาน(vet i do) ช้ามากผิดปกติ โดยขอความอนุเคระห์ประสานงานไปยังห้องจ่ายยา (อภินันทน์ โทร.8093)
ทำการ Ghost โปรแกรม windows ใหม่ 
240
นวลลออ จุลฬุ์ปสาสน์
 งานบริการการศึกษาฯ
2011-04-18 [11:22]
คอมพิวเตอร์ 
ไม่สามารถเข้าเว็ปคณะฯได้
ตรวจเช็ค IP เครื่องคอมฯ วงของสำนักหอสมุดฯ ,IP โดนบล็อค 
241
จริยา บุญทอง
 สำนักงานศูนย์ฯ
2011-04-18 [10:20]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
การแชร์ปริ้นเตอร์ เสีย
ทำการ Share Printer ให้ใหม่ , ใช้งานได้ปกติแล้ว 
242
ฐิติรัตน์ ทนันไชย
 งานวิจัย บริการวิชาการฯ
2011-04-07 [15:42]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
printer ไม่ดูดกระดาษ
มีตัวหนีบกระดาษติดอยู่ในเครื่อง printer ,เอาตัวหนีบกระดาษออกใช้งานได้ปกติ 
243
สิริพร เเล็กงามเอก
 งานการเงินฯ
2011-04-05 [09:19]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
ไม่สามารถใช้งาน printer ได้
ติดตั้ง Driver Printer ใหม่ 
244
อภินันทน์ เรียนแจ้ง
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-04-05 [09:18]
คอมพิวเตอร์ 
ใช้โปรแกรมระบบ Vet-i-do ไม่ได้
Add IP Address , Gateway ใหม่ 
245
รัชต์ ขัตติยะ
 คลินิกสัตว์น้ำ
2011-04-01 [09:38]
คอมพิวเตอร์ 
ขอลงโปรแกรม windows ใหม่ (ล้างเครื่อง)
ติดตั้งโปรแกรม Windows และโปรแกรมต่าง ๆ ใหม่ , Set Printer ,Set Internet 
246
วรรณนุสรร์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-03-31 [13:20]
Network 
ระบบคอมพิวเตอร์ ห้องจ่ายยาทำงานช้ามากผิดปกติ โดยขอความอนุเคระห์ประสานงานไปยังห้องจ่ายยา (อภินันทน์ โทร.8093) ด่วน เนื่องจากมีเคสรอสั่งจ่ายยา
ตรวจเช็คแล้วพบว่า IP เครื่อง computer โดน Firewall Block ทำการปลด Block ให้ 
247
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-03-31 [13:16]
Network 
ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ wireless ได้
Reboot wireless 
248
ศิริพร ขุมทรัพย์
 คลินิกม้า
2011-03-30 [11:50]
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ประจำหัวหน้าภาคฯ ทำงานช้าผิดปกติ บางครั้งหยุดทำงานต้อง reboot ใหม่
เอาโปรแกรม Anti virus Office Scan ออกไป 1 ตัว 
249
อมรรัตน์ ขัติยศ
 งานบริการการศึกษาฯ
2011-03-29 [09:35]
คอมพิวเตอร์ 
เปิดเครื่องไม่ได้ และขอลงโปรแกรมใหม่
Format เครื่องใหม่ , ติดตั้งโปรแกรม windows ใหม่ , ติดตั้งโปรแกรมอื่น ๆ ใหม่ , Set printer ,Set ระบบ lan 
250
พัลลพ ตันแก้ว
 นักวิทยาศาสตร์
2011-03-25 [11:19]
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
เปลี่ยน Harddisk , ติดตั้งโปรแกรม Windows และโปรแกรมอื่น ๆ ใหม่  
251
เทพิน เทพา
 งานการเงินฯ
2011-03-25 [10:44]
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์อ่าน CD ไม่ได้ค่ะ
driver cd error ลง Windows ใหม่ 
252
จรัญญา สารขาว
 งานวิจัย บริการวิชาการฯ
2011-03-24 [16:33]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
ติดตั้ง printer ใหม่
ทำการติดตั้งปริ้นเตอร์ลงไดว์เวอร์พร้อมทั้งแชร์เครื่องในวง lan 
253
ชวลิต บุญญาภากร
 คลินิกสัตว์เล็ก
2011-03-22 [10:54]
คอมพิวเตอร์ 
ปลั๋กพ่วงเสีย
เปลี่ยนตลับปลั๊กพ่วงใหม่ ใช้สายเดิม 
254
นางสาววีรียา เดชป้องหา
 คลินิกช้างและสัตว์ป่า
2011-03-21 [15:47]
คอมพิวเตอร์ 
- เชือมต่อปริ้นเตอร์+ลงWindows - เสียงไม่ออก
ติดตั้งวินโดว์ + ทำการแชร์ปริ้นเตอร์ใหม่ 
255
ปวีนา ทาใจ
 งานบริหารทั่วไป
2011-03-21 [11:11]
คอมพิวเตอร์ 
Mouse ใช้งานไม่ได้
เปลี่ยน mouse ชนิด PS/2 ใหม่ 
256
พิมพ์ชนก วิภา
 สายสนับสนุน
2011-03-18 [13:01]
Internet 
ไม่สามารถใช้ internet ได้ทั้งห้อง
ระบบไฟฟ้าสำหรับ Switch ชำรุด , ประสานงานอาคารเพื่อแก้ไข 
257
ชุติพงษ์ หนูคำปัน
 งานบริหารทั่วไป
2011-03-17 [10:25]
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ boot ไม่ได้
Format เครื่องใหม่ , ติดตั้งโปรแกรม windows ใหม่ , ติดตั้งโปรแกรมอื่น ๆ ใหม่ ,Set ระบบ lan  
258
นฤมล คำอ้าย
 งานบริการการศึกษาฯ
2011-03-15 [13:29]
คอมพิวเตอร์ 
ขอเปลี่ยน menu Office เป็นภาษาอังกฤษ
ติดตั้ง Microsoft Office เมนูภาษาอังกฤษ ใหม่ 
259
จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์
 หน่วยพรีคลินิกฯ
2011-03-14 [14:07]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
สั่งปริ้นไม่ออก
เนื่องจากไฟดับทำให้ hub เกิด error ทำการรีเซ้ท hub ใหม่  
260
นฤมล คำอ้าย
 งานบริการการศึกษาฯ
2011-03-14 [08:58]
คอมพิวเตอร์ 
ไม่สามารถเข้าใช้ windows ได้เนื่องจากติด password
format เครื่อง , ติดตั้ง Windows และโปรแกรมอื่น ๆ ใหม่ ,Set Internet , Set printer online , 
261
เทพิน เทพา
 งานการเงินฯ
2011-03-10 [13:04]
คอมพิวเตอร์ 
ขอล้างเครื่อง ติดตั้ง Windows และโปรแกรมอื่น ๆ ใหม่
Format เครื่องคอมพิวเตอร์ ,ติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ใหม่ , Set Internet , Set ระบบ LAN , ติดตั้ง Scanner , Set Share printer , ติดตั้งโปรแกรมระบบ 3 มิติ พร้อมตั้งค่า Printer  
262
เสาวรัชรี รินอุตย์
 สายสนับสนุน
2011-03-09 [10:32]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
printer สั่ง print ไม่ได้
Share Printer ใหม่ 
263
อาภรณ์ มาเครื่อง
 งานนโยบายและแผนฯ
2011-03-09 [09:18]
คอมพิวเตอร์ 
sound ไม่ออก
ลงไดว์เวอร์ซาวด์การ์ดใหม่ 
264
รวิวรรณ นันธื
 งานบริหารทั่วไป
2011-03-08 [13:57]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
Scanner ไม่สามารถใช้งานได้
ตรวจเช็คโปรแกรมสแกน ตรวจเช็ค Scanner , Scanner Error ทำการ Reset Scanner 
265
วราลักษณ์ เศรษฐเสถียร
 งานบริหารทั่วไป
2011-03-08 [10:52]
คอมพิวเตอร์ 
ขอติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2007
เอา Office 2003 ออก ติดตั้ง Office 2007 ใหม่ 
266
ศิริญาณีย์ สารชัย
 งานบริหารทั่วไป
2011-03-08 [10:52]
Internet 
เข้า Internet ไม่ได้
ตรวจเช็คระบบ Lan , Reset เครื่องใหม่ 
267
สิริพร เล็กงามเอก
 งานการเงินฯ
2011-03-08 [08:50]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
กระดาษติด , เครื่องฟีดไม่เข้า เฟืองอาจจะหัก
ส่งบริษัทซ่อม , เปลี่ยน เลเซอร์สแกนและล้างเครื่อง 
268
วริยา อ้วนด้วง
 งานการเงินฯ
2011-03-07 [11:03]
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ Boot ไม่ขึ้น
ตรวจเช็ค Power Supply , Reset Power supply  
269
สุลัดดา เอี่ยมมาก
 งานนโยบายและแผนฯ
2011-03-07 [09:35]
คอมพิวเตอร์ 
update ข้อมูลใน database assess
เพิ่ม User กับ password  
270
สุลัดดา เอี่ยมมาก
 งานนโยบายและแผนฯ
2011-03-04 [10:51]
คอมพิวเตอร์ 
เข้าเครื่อง computer Server (assess) ระบบสารสนเทศไม่ได้
ตรวจเช็ค card Lan เสีย, ทำการเปลี่ยน Card Lan ใหม่ 
271
นฤมล คำอ้าย
 งานบริการการศึกษาฯ
2011-03-03 [14:25]
คอมพิวเตอร์ 
เข้า Internet ไม่ได้
ระบบเครือข่ายของสำนักหอสมุด มช. เสีย (ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว) รอทำการแก้ไขจากสำนักฯ 
272
วรางกุล ณะชัยวงค์
 สายสนับสนุน
2011-03-03 [10:25]
คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมยืม LCD, Notebook วันที่ไม่ออก
Add Security ของโปรแกรม Antivirus (โดน Kaspersky block) 
273
รสสุคนธ์ พรหมโสภณ
 งานการเงินฯ
2011-03-02 [10:32]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
เครื่อง Printer สั่งพิมพ์ไม่ออก
Printer ถูก Offline ไว้ 
274
ประภาส พัชนี
 สำนักงานศูนย์ฯ
2011-02-16 [14:45]
คอมพิวเตอร์ 
ขอติดตั้งโปรแกรม @Risk และ โปรแกรม Ph Stat2 เครื่องคอมพิวเตอร์ห้อง Self Learning (com)
ติดตั้งโปรแกรม @Risk และ โปรแกรม Ph Stat2 เครื่องคอมพิวเตอร์ห้อง Self Learning (com) 
275
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-02-15 [11:50]
Network 
ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมระบบเก่าได้ ภายหลังจากย้ายเครื่องคอมฯ (หน้าเคาน์เตอร์)
ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมเก่าได้ เนื่องจากไม่มีตัว Install โปรแกรมระบบเก่า และปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระบบใหม่แล้ว 
276
นฤมล คำอ้าย
 งานบริการการศึกษาฯ
2011-02-15 [10:10]
คอมพิวเตอร์ 
ขอเปลี่ยน Menu โปรแกรม MS-Office เป็นภาษาอังกฤษ
ติดตั้งโปรแกรม MS-Office Menu ภาษาอังกฤษ 
277
ณัฐวรรณ ใบบัว
 งานบริการการศึกษาฯ
2011-02-15 [09:37]
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้า ,ขอติดตั้งโปรแกรม windowsใหม่
Format เครื่องคอมฯ , ติดตั้ง Windows และ โปรแกรมอื่น ๆ ใหม่ , Set Printer ,Share Printer , Set internet 
278
นฤมล คำอ้าย
 งานบริการการศึกษาฯ
2011-02-14 [09:31]
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ boot ไม่ได้, ใช้งานไม่ได้
Format เครื่องใหม่ , ติดตั้งโปรแกรม Windows และ โปรแกรมต่าง ๆ ใหม่ , Set Printer , เชื่อมต่อระบบ Internet ใน Group ของห้องสมุดฯ กลาง 
279
จรัสแข เชี่ยวธัญญกิจ
 งานวิจัย บริการวิชาการฯ
2011-02-10 [14:17]
คอมพิวเตอร์ 
เปิด file pdf และ print ไม่ได้
restart เครื่อง แล้วเข้าไปเปิด file pdf ใหม่ 
280
วีนา จูเปีย
 หน่วยพาราคลินิกฯ
2011-02-09 [11:33]
Internet 
Notebook เข้าอินเตอร์เน๊ตไม่ได้
ไฟวอล์ทำการบล๊อกหมายเลข IP ทำให้ออกอินเตอร์เน๊ตไม่ได้ ทำการแก้ไขโดยปลดบล๊อก IP และ สแกนไวรัส 
281
จิตราภรณ์ อินถา
 งานบริการการศึกษาฯ
2011-02-07 [15:33]
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องติดไวรัส ใช้งานไม่ได้
Format เครื่อง ติดตั้งโปรแกรม windows และโปรแกรมอื่น ๆ ใหม่, Set ระบบ Lan , Share printer  
282
รวิวรรณ นันธิ
 งานบริหารทั่วไป
2011-02-07 [13:19]
คอมพิวเตอร์ 
จอง LCD ไม่ได้ เมื่อกดปุ่มวันที่ไม่ขึ้น
Add Security ของ โปรแกรม Antivirus  
283
สุลัดดา เอี่ยมมาก
 งานนโยบายและแผนฯ
2011-02-04 [10:31]
คอมพิวเตอร์ 
update ข้อมูลขึ้น web ไม่ได้
ติดตั้งโปรแกรม wsFTP สำหรับ update เว็ป 
284
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-02-02 [15:24]
คอมพิวเตอร์ 
-เครื่องพิมพ์ brother MFC-7450 สำนักงานชั้น 2 ใช้งานไม่ได้ -ติดตั้งเครื่อง Printer เครื่องใหม่
ซ่อมชุด sensor หมึก , ทำความสะอาดชุดดรัมและชุด ADS Scanner ตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่อง 
285
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-02-01 [11:38]
คอมพิวเตอร์ 
จอคอมพิวเตอร์ห้องx-ray มีสีผิดปกติ (ขาว-ดำ)
เสียบสายจอภาพใหม่ 
286
อนุชา สธนวงศ์
 หน่วยพรีคลินิกฯ
2011-01-31 [09:18]
คอมพิวเตอร์ 
เปิดเครื่องแล้วไม่เข้าวินโดว์
ไฟล์ระบบวินโดว์เสียหาย ทำการลงโปรแกรมใหม่ 
287
สุจิตราภรณ์ อินถา
 งานบริการการศึกษาฯ
2011-01-28 [09:37]
คอมพิวเตอร์ 
เปิดเครื่องแล้วหน้าจอเป็นสีฟ้า
file ระบบการ boot ของโปรแกรม windows ชำรุด , ทำการ Scandisk 
288
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-01-26 [09:04]
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ห้องศัลฯ(เครื่องเดิม)เปิดใช้งานไม่ได้
ทำความสะอาด Ram 
289
วรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
 รพ.สัตว์เล็ก
2011-01-19 [15:54]
คอมพิวเตอร์ 
เปิดใช้เงินอยู่แล้วเครื่องดับเอง ได้ทดลองเปิดใช้งานใหม่ก็มีอาการเหมือนเดิม(ทดลองประมาณ 3 ครั้ง)
เครื่องติดไวรัส , ทำการ Clean virus 
290
ณัฐกานต์ อวัยวานนท์
 สำนักงานศูนย์ฯ
2011-01-19 [10:12]
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องมีไวรัส ทำงานช้า
Format เครื่องใหม่ , ติดตั้งโปรแกรม Windows และโปรแกรมอื่น ๆ ใหม่ , Set ระบบ Lan  
291
ณัฐพงศ์ วังใน
 สายสนับสนุน
2011-01-17 [11:06]
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook เข้า Internet ไม่ได้
DNS Error , แก้ไข DNS ใหม่ 
292
นิตยา ชะนะญาติ
 สายสนับสนุน
2011-01-17 [10:39]
คอมพิวเตอร์ 
ติดตั้งเครื่องพิมพ์และเครื่อง scanner
ลง Driver printer , Share printer 
293
พงศกร เชื่อมไมตรี
 หน่วยพาราคลินิกฯ
2011-01-14 [14:30]
คอมพิวเตอร์ 
ลงโปรแกรม Google Chrome เครื่องห้อง Self Learning 27 เครื่อง
ติดตั้งโปรแกรม Google Chrome และโปรแกรมสำหรับการสอบ 
294
ตุลนัชชา เขียวแก้ว
 งานบริการการศึกษาฯ
2011-01-14 [14:19]
คอมพิวเตอร์ 
เปิดคอมพิวเตอร์แล้วภาพไม่ออก
ตรวจเช็คระบบไฟที่ Adapter เครื่องคอมพิวเตอร์ , ถอดออกแล้วเสียบใหม่ 
295
ญาณัจฉรา สุนทรพิธ
 สายสนับสนุน
2011-01-14 [14:17]
Internet 
โปรแกรมจองห้อง online เปิดวันที่จองห้องไม่ได้
Security ของโปรแกรม Antivirus block ไว้ , ทำการ Add url ใน security antivirus 
296
ศิริญาณีย์ สารชัย
 งานบริหารทั่วไป
2011-01-14 [11:03]
พริ้นเตอร์ / สแกนเนอร์ 
printer ปริ๊นซืไม่ได้
Printer ถูกตั้งค่า Pause Printing ไว้ , ยกเลิกค่านี้ทิ้ง 
297
จรัญญา สารขาว
 งานวิจัย บริการวิชาการฯ
2011-01-12 [15:26]
คอมพิวเตอร์ 
ติดตั้งโปรแกรม Vet-i-do
ติดตั้งโปรแกรม Vet-i-do , Set VPN ระหว่างคณะฯ กับรพ. สัตว์เล็ก 
298
พัลลพ ตันแก้ว
 สายสนับสนุน
2011-01-12 [15:11]
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์เสีย ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
เปลี่ยน Harddisk , ทำความสะอาด RAM , CD-rom เสีย 1 ตัว , ติดตั้งโปรแกรม Windows และ โปรแกรมอื่น ๆ ใหม่ 
299
ธีระพงศ์ โปธา
 คลินิกสัตว์น้ำ
2011-01-12 [14:18]
คอมพิวเตอร์ 
ย้าย / Set เครื่องคอมพิวเตอร์และ Printer
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ,Set ระบบ Lan ,เชื่อม Printer 
300
ยุวดี อารีลักษณ์
 งานการเงินฯ
2011-01-12 [09:51]
คอมพิวเตอร์ 
ขอติดตั้งโปรแกรมภาษี ในวันศุกร์ที่ 14 มากราคม 54
ติดตั้งโปรแกรมภาษี 
หน่วยคอมพิวเตอร์และอาคารสถานที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ติดต่อสอบถาม : 8045, 8018