Cinque Terre alt=

Cinque Terre alt=


เพียงท่านสบทบทุน 500 บาท เข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึกสัตวแพทย์ มช. มินิมารอน ครั้งที่ 2 ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ ได้ที่ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ หรือ โอนเงินเข้าบัญชี “สัตวแพทย์ มช. มินิมาราธอน” เลขที่บัญชี “667-411644-1” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามที่ โทรศัพท์ 0 5394 8069 โทรสาร 0 5394 8078 ​ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนในอนาคตต่อไป

ท่านที่สบทบกองทุนสั่งเสื้อที่ระลึก สามารถสวมเสื้อที่ระลึก ร่วมวิ่งงาน Vet CMU Run 2017 – หมอหมาพาวิ่ง ครั้งที่ 2 ได้ทุกประเภทโดยไม่ร่วมแข่งขัน (ไม่ได้รับป้าย BIB ,เสื้อนักวิ่ง ,เหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล)

*** ใบเสร็จรับเงินที่ท่านได้รับ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ***Cinque Terre alt=

คลิก!!! เพื่อร่วมบริจาคสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ


สอบถามเพิ่มเติม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

P: (66) 0 5394-8002, 8009, 8041 แฟกซ์ : +66 0 5394-8065

E: vetcmurun@gmail.com

H: ติดต่อในเวลาราชการ: 9:00 AM to 4:30 PM


Cinque Terre alt=

 

Cinque Terre alt=

VET CMU RUN 2017” Run for Animal Health สัตวแพทย์ มช. มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 หมอหมาพาวิ่ง