website builder

VET CMU RUN 2018

Run For Animal Health

สัตวแพทย์ มช. มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 (หมอหมาพาวิ่ง)
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เวลา 06.00-10.00 น.

วัตถุประสงค์การจัดงาน

        อนึ่งด้วยในปี 2561 ถือเป็นปีที่ 24 แห่งการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ ทางชมรมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ได้จัดโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ "สัตวแพทย์ มช. มินิมาราธอน ครั้งที่ 3" (หมอหมาพาวิ่งครั้งที่ 3) เพื่อระดมทุนจัดหารายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ฯพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และสนับสนุนการศึกษาในด้านสุขภาพสัตว์

วิธีการสมัคร
• เริ่มรับสมัครรอบแรก 6-9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น  จำกัดจำนวนนักวิ่ง Mini Marathon 1,000 คน และ Fun Run 300 คน และจะปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้  

หมายเหตุ : ไม่มีการรับสมัครในวันแข่งขัน (ไม่ว่ากรณีใดๆ)

การรับอุปกรณ์การแข่งขันและของที่ระลึก
ผู้ที่ได้ทำการสมัครแล้วจะต้องนำบัตรหลักฐานการสมัครไปรับเสื้อ, เบอร์ประจำตัวแข่งขัน พร้อมอุปกรณ์บันทึกเวลา ( BIB Tag) ในวันและเวลาดังต่อไปนี้

• วันศุกร์ที่ 7 และ วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561
ลงทะเบียนพร้อมรับเสื้อที่ระลึก ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
เวลา 10.00 – 17.00 น. เท่านั้น

หมายเหตุ : ไม่มีการับเบอร์วันแข่งขัน (ไม่ว่ากรณีใดๆ)

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 7 - วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561
• ลงทะเบียนพร้อมรับเสื้อที่ระลึก ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. 

วันอาทิตย์ ที่ 9  ธันวาคม 2561
• เวลา 05.00 น.- 05.50 น.
- นักวิ่งประเภท Fun Run ที่พาสุนัขมาด้วย นำใบรับรองการตรวจสุขภาพสัตว์ ยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่จุดให้บริการ

• เวลา 05.30 น.- 05.40 น.
- กิจกรรมวอร์มร่างกายนักวิ่ง

• เวลา 05.50 น.- 06.00 น.
- พิธีเปิดงาน

• เวลา 06.00 น.
  ปล่อยตัวนักกีฬา Mini Marathon ระยะทาง 11.11 กิโลเมตร

• เวลา 06.15 น.
  ปล่อยตัวนักกีฬา Fun Run ระยะทาง 3.9 กิโลเมตร

• เวลา 07.30 น. - 09.30 น.
  พิธีต้อนรับนักวิ่ง พิธีมอบเหรียญรางวัล และกิจกรรมบนเวที

เวลา 09.30 น.
  เสร็จกิจกรรม  

จุดเริ่มต้นถนนเส้นทางคณะสัตว-แพทยศาสตร์ วิ่งสู่หมู่บ้านแม่เหียะใน อุทยานหลวงราชพฤกษ์(หอคำหลวง) และสิ้นสุดการวิ่ง ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

- รับสมัครนักวิ่ง จำนวน 1,000 คน
ปล่อยตัวนักวิ่ง เวลา 06.00 น. โดยจำกัดเวลาวิ่ง 2 ชั่วโมง 30 นาที
- แบ่งกลุ่มการแข่งขัน ชาย / หญิง ตามช่วงอายุ 6 รุ่น
เพศชาย
อายุไม่เกิน19 ปี / 20-29 ปี / 30-39ปี / 40-49ปี / 50-59ปี / 60 ปีขึ้นไป
เพศหญิง
อายุไม่เกิน19 ปี / 20-29 ปี / 30-39ปี / 40-49ปี / 50-59ปี / 60 ปีขึ้นไป
- ผู้เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1-3 แต่ละช่วงอายุจะได้รับถ้วยรางวัล
- ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับเหรียญหลังเข้าเส้นชัย

Mobirise


จุดเริ่มต้นถนนเส้นทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ เดินวิ่งภายในเส้นทางบริเวณสถานีฝึกอบรมเกษตรแม่เหียะ

- รับสมัครนักวิ่ง จำนวน 300 คน
- ปล่อยตัวเวลา 06.10 น. (ไม่มีการแข่งขัน ไม่แบ่งกลุ่มอายุ) โดยจำกัดเวลาเดิน-วิ่ง 1 ชั่วโมง
- สามารถนำสุนัขมาร่วมวิ่งได้
- ไม่มีถ้วยรางวัล • สามารถเดิน-วิ่งพร้อมกับสุนัข
- ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับเหรียญหลังเข้าเส้นชัย

Mobirise

Mini Marathon 11 KM

Mobirise

BIB

Mobirise

เสื้อวิ่ง

Mobirise

ถ้วยรางวัล

Mobirise

เหรียญรางวัล


FUN Run 4 KM

Mobirise

BIB

Mobirise

เสื้อวิ่ง

Mobirise

เหรียญรางวัล

Mobirise
Sizes ผู้ใหญ่รอบอก(นิ้ว)ความยาว(นิ้ว)
SSS3223
SS3424
S3625
M3826
L4027
XL4228
2XL4429
3XL4630
4XL4831
Sizes เด็กรอบอก(นิ้ว)ความยาว(นิ้ว)
S2416
M2627
L2819
XL3020
Mobirise
 1. ต้องสมัครวิ่งประเภท Fun Run เท่านั้น
 2. สามารถนำสุนัขมาร่วมวิ่งได้ 1 ตัวต่อ 1 ท่าน เท่านั้น
 3. ตรวจสอบคุณสมบัติของสุนัขที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ (คลิก)
 4. ดาวน์โหลดใบรับรองการตรวจสุขภาพสุนัขและใบยินยอมให้สุนัขเข้าร่วมกิจกรรม (คลิก)
 5. นำสุนัขไปตรวจสุขภาพ ให้สัตวแพทย์เป็นผู้ลงชื่อรับรอง
 6. นักวิ่งอ่านข้อควรปฏิบัติและและลงลายมือชื่อในใบยินยอมให้สุนัขเข้าร่วมกิจกรรม
 7. นำสุนัข, ใบรับรองการตรวจสุขภาพ และใบยินยอม มายื่นที่บูธตรวจสุขภาพในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 05.00-05.50 น.ก่อนเริ่มออกวิ่ง

สถานที่รับตรวจสุขภาพสุนัขสำหรับงาน VET CMU RUN 2018

ท่านสามารถนำสุนัขไปตรวจรับรองสุขภาพเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ตั้งวันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 8 ธันวาคม 2561 ณ สถานพยาบาลสัตว์ดังต่อไปนี้

 1. โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / 053-948078
 2. โรงพยาบาลสัตว์เมตตา / 053-205055
 3. คลินิกหนองจ๊อมรักษาสัตว์ / 082-3897766
 4. คลินิกบ้านสุขใจรักษาสัตว์ / 094-7418463 , 052-002775
 5. คลินิกช้างน้อยสัตวแพทย์ / 083-9482244
 6. คลินิกบำรุงราษฎ์สัตวแพทย์ / 053-260154
 7. คลินิกนครพิงค์รักษ์สัตว์ / 086-3370547
 8. โรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่ / 053-128050
 9. คลินิกหมอปัทม์รักษาสัตว์ / 053- 465609
 10. คลินิกสี่ขาเดลิเวอรี่ / 053-297408, 084-0424-341
 11. คลินิกครอบครัวรักสัตว์ / 053-444017
 12. คลินิกสารภีรักษาสัตว์ / 081-9808341
 13. คลินิกป่าป้องรักษาสัตว์ (ดอยสะเก็ด) / 053-484766, 091-0783718
 14. โรงพยาบาลสัตว์ เพ็ททูแคร์ (สันทราย) / 089-1919184
 15. คลินิกใจบุญรักษาสัตว์ (เส้นสารภี) / 095-6759322
 16. คลินิกหนึ่งฤทัยสัตวแพทย์ (สันกำแพง) / 086-4442545, 086-4442554
Mobirise

Phone : 053-948002, 8009, 8041
Fax : 053-948065
Email : vetcmurun@gmail.com
Website : www.vet.cmu.ac.th/vetcmurun2018/
FaceBook : www.facebook.com/vetcmurun/
Address : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

155 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100


Contacts

Email: vetcmurun@gmail.com
Phone: 94-8002, 8009, 8041
Fax: +66 0 5394-8065

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 
: 0994000423179

บัญชี “สัตวแพทย์ มช. มินิมาราธอน”
667-411644-1
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่