Veterinary Medicine Chiang Mai University :: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
   คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก >
 
 
 
ดำหัวอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และเลขานุการคณะ ได้เข้าพบและดำหัวขอพรจาก รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มช. ในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานมหาวิทยาลัย มช.
ร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมเดินขบวนพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย ๒ องค์ พระพุทธพิงคนคราภิมงคล และพระพุทธบุพพาภิมงคล ประดิษฐานบนรถบุษบก โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากคณะสัตวแพทยศาสตร์่ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗
มอบวัคซีนเตตานัสท๊อกซอยด์เพื่องานวิจัย
คุณอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ตัวแทนของบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย)จำกัด มอบวัคซีนเตตานัสท๊อกซอยด์ จำนวน ๒๕๕ ชุด เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย “ระดับภูมิคุ้มกันต่อบาดทะยักในช้าง (Elephasmaximus) ที่ได้รับการทำวัคซีนเตตานัสท๊อกซอยด์” โดยมี ผศ.สพญ.ดร ศิริพร ขุมทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาคลิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า และ ผศ.นสพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์การศึกษาแลัวิจัยช้าง เป็นผู้แทนรับมอบของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
 
 
 
   
     
 
 
 
 
รูปแบบ : -
ชื่องาน : -
หน่วยงาน : -
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
 
 
 
........................................
   
 
 
   
 
   แนะนำ / ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่
 
  ชื่อ - สกุล : สพ.ญ.ฤดีมาศ สุ่มเหม (หญิง)
  ตำแหน่ง : สัตวแพทย์
  หน่วยงาน : โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
  โทรศัพท์ : ๐๕๓-๙๔๘๐๓๔
  วันที่เริ่มปฏิบัติราชการ : ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗
  ชื่อ - สกุล : น.สพ.จิรเดช อำไพพันธุ์ (เอ็กซ์)
  ตำแหน่ง : สัตวแพทย์ผู้รับทุน
  หน่วยงาน : โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
  โทรศัพท์ : ๐๕๓-๙๔๘๐๓๔
  วันที่เริ่มปฏิบัติราชการ : ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗
  ชื่อ - สกุล : น.สพ.ทศพล จำหมาย (โจ้)
  ตำแหน่ง : สัตวแพทย์ผู้รับทุน
  หน่วยงาน : โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
  โทรศัพท์ : ๐๕๓-๙๔๘๐๓๔
  วันที่เริ่มปฏิบัติราชการ : ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗
  ชื่อ - สกุล : สพ.ญ. จิราภา เทพมณี (ข้าวฟ่าง)
  ตำแหน่ง : สัตวแพทย์ผู้รับทุน
  หน่วยงาน : โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
  โทรศัพท์ : ๐๕๓-๙๔๘๐๓๔
  วันที่เริ่มปฏิบัติราชการ : ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗
  ชื่อ - สกุล : สพ.ญ.กิติยา มั่งคั่ง (ฟาง)
  ตำแหน่ง : สัตวแพทย์ผู้รับทุน
  หน่วยงาน : โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
  โทรศัพท์ : ๐๕๓-๙๔๘๐๓๔
  วันที่เริ่มปฏิบัติราชการ : ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
Veterinary Medicine Chiang Mai University :: ¤³ÐÊѵÇá¾·ÂÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁè ขอเชิญเข้าร่วมออกบริการวิชาการ ณ เทศบาลตำบลป่าเซ่า
ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงงานค่ายอาสาพัฒนาปศุสัตว์รักในหลวง ครั้งที่ ๑๖
ขอเชิญร่วมส่งมอบงานคณบดี และการประชุมรวมบุคลากร ครั้งที่ ๑
ข่าวงานวิจัย
Veterinary Medicine Chiang Mai University :: ¤³ÐÊѵÇá¾·ÂÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁè ทุนในโครงการ FUSION ระดับปริญญาตรี โท เอก หลังปริญญาเอกฯ
สำเนาเรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยฯ
ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนจากเงินรายได้คณะ
 
ข่าวอบรม / สัมมนา
Veterinary Medicine Chiang Mai University :: ¤³ÐÊѵÇá¾·ÂÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁè วันสัตวแพทย์โลก ประจำปี ๒๐๑๔ (World Veterinary Day 2014)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ออร์โธพีดิกส์ในสัตว์เลี้ยงภาคเหนือ ครั้งที่ ๑
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Adult learner & small group teaching
ข่าวรับสมัครงงาน
Veterinary Medicine Chiang Mai University :: ¤³ÐÊѵÇá¾·ÂÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁè ประกาศรับสมัครงานบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิทยาศาสตร์
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ต.พนักงานปฏิบัติงาน
รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการพิจารณาบรรจุ ต.สัตวแพทย์
 
ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
Veterinary Medicine Chiang Mai University :: ¤³ÐÊѵÇá¾·ÂÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁè ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗
การแข่งขันกีฬา 'ดอยคำสัมพันธ์' ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๖
 
 
ข่าวนักศึกษาปริญญาตรี
ประกาศขยายเวลารับนักศึกษาโครงการทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี ๕๗
ประกาศการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ปี ๕๗
ประกาศการรับโอนนักศึกษาจากคณะอื่นๆ ปีการศึกษา ๕๗
ประกาศการรับนักศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ปีการศึกษา ๕๗
ประกาศค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต ปี ๕๗
ข่าวประกวดราคา / งานพัสดุ
Veterinary Medicine Chiang Mai University :: ¤³ÐÊѵÇá¾·ÂÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁè ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศจัดจ้างปรับปรุงหลังคากลุ่มอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประกาศร่างTOR ปรับปรุงหลังคากลุ่มอาคารคณะสัตวแพทย์ฯ
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
 
 
ข่าวบัณฑิตศึกษาปริญญาโท - เอก
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกทุนเพื่อพัฒนาสัตวแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯการวิจัยทางคลินิก
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาเอกเทอม ๑/๕๗
นานาเรื่องเล่าของชาว KM
 
   
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
Full Text
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖
Full Text
 
 
 
 
 
 
Veterinary Medicine Chiang Mai University :: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 

  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐ ,โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๘๐๐๒ แฟกซ์ ๐-๕๓๙๔๘๐๖๕
ออกแบบพัฒนา : งานคอมพิวเตอร์และอาคารสถานที่
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓