คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

กิจกรรม “วิ่งม่วนใจ๋ ไปกับน้องหมา” จำกัดเพียง 250 ท่านเท่านั้น

 

วันที่จัดกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

วิ่ง : ระยะทาง 3.5K / 5k

สถานที่ ห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ราคาบัตร 299 บาท

Facebook : https://www.facebook.com/WingMuanJaiPaiKabNongMha/

 

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ

☑️ เสื้อวิ่ง

☑️ หมายเลขประจำตัว (BIB No.)

☑️ เหรียญรางวัล

☑️ กระเป๋าสะพายหลัง

☑️ ผ้าพันคอน้องหมาวิธีการสมัครทาง : เปิดรับสมัคร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 7 กุมภาพันธ์ 2562


คุณสมบัติของสุนัขที่จะมาร่วมวิ่งใน วิ่งม่วนใจ๋ไปกับน้องหมา

• อายุตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป

• มีประวัติการฉีดวัคซีนครบถ้วนมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน

• มีประวัติการถ่ายพยาธิ

• ปราศจากเห็บหมัด

• ไม่อยู่ระหว่างเจ็บป่วย

• ไม่อยู่ระหว่างฤดูผสมพันธุ์

• ไม่มีปัญหาโรคผิวหนังรุนแรง

อุปกรณ์จำเป็นที่ต้องนำมาด้วย

• สายรัดอก

• สายจูง

• ผ้าเช็ดตัวสุนัข

• กระดาษชำระ

• ชามใส่น้ำ

• กระเป๋าใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ

รายชื่อคลินิก &โรงพยาบาล ในเครือข่ายศิษย์เก่า รับตรวจสุขภาพน้องหมา ก่อนร่วมงานวิ่ง โดย "ไม่มีค่าใช้จ่าย"

 1. 1. คลินิกเรารักษาสัตว์ สันกำแพง 089-9564729
 2. 2. คลินิกยิ้มกว้างรักษาสัตว์ สันผักหวาน หางดง 084-9506006
 3. 3. โรงพยาบาลสัตว์หนึ่งฤทัย สันกำแพง 085-9219565
 4. 4. ช้างน้อยสัตวแพทย์ ต.สุเทพ. อ.เมือง 083-9482244
 5. 5. โรงพยาบาลสัตว์เพ็ททูแคร์ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย 089-1919184
 6. 6. ใจบุญรักษาสัตว์ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี 0956759322
 7. 7. โรงพยาบาลบ้านหมอรักสัตว์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง 053-244296
 8. 8. คลินิกปศุสัตว์เวชการ สันกลาง ต.สันกลาง อ.สันกำแพง 095-1463696
 9. 9. คลินิก 4ขาเดลิเวอรี่ ,อำเภอ แม่ริม 053297408,0840424341
 10. 10. คลินิกหมอปัทรักษาสัตว์ อ. แม่ริม 053465609 0839465609
 11. 11. โรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่ (เยื้องกาดเจริญเจริญ) 053-128050
 12. 12. คลินิกครอบครัวรักสัตว์ 081-7404078
 13. 13. โรงพยาบาลสัตว์เพื่อพูน 053-200534,200535

ข้อควรปฏิบัติ

• คอยควบคุมสุนัขเพื่อป้องกันการแปลกถิ่น ตื่นตระหนก หรือวิ่งหนี เมื่อสุนัขถ่ายมูล ให้เก็บด้วยถุงเก็บมูล และกระดาษชำระ มัดปากถุงให้แน่น แล้วทิ้งในภาชนะที่กำหนด

• อย่าจูงสุนัขเข้าไปใกล้สุนัขของผู้อื่น

• ควรงดอาหารสุนัขอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม (ให้กินน้ำได้) ห้ามนำอาหารมาเลี้ยงสุนัขภายในเส้นทางวิ่ง ห้ามให้อาหารสุนัขของผู้อื่น เพื่อป้องกันการอาเจียน หรือกระเพาะบิดขณะออกกำลังกาย

• ห้ามจับสัมผัสสุนัขของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ

• ผู้สมัครต้องนำสุนัข อุปกรณ์ที่จำเป็น และใบรับรองการตรวจสุขภาพ มาที่บูธตรวจสุขภาพในวันงาน ก่อนเริ่มกิจกรรม


☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 05-394-8002

จัดโดย : กองทุนกำลังใจ / วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย / ชมรมสาระธรรม / กองทัพภาค 3 / คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. / มูลนิธิสัตว์พิการ / กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ฯพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙