คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

 

Paris

โครงการสัตวแพทย์ลูกช้างพัฒนาห้องเรียน

ติดต่อสอบถาม
นางวิมพ์วิภา สาคำ เบอร์โทร : 053-948009

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Paris

Veterinary Anatomy and Pathology Museum

ประชาสัมพันธ์ห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
San Francisco

การรับสมัครนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563

ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ และโครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ

more detail

What's NEW...

พิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป

Posted on August 1, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป คณบดีก่อตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ เมรุวัดเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย

e-book อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ


อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ !!!

ผลงานอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

...

Posted on August 6, 2020

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค หน่วยคลินิกสุกร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"

ภาพเป็นข่าว

ผลงานอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

...

Posted on August 6, 2020

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภาคภูมิ ตาดี อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค หน่วยคลินิกสุกร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"

ภาพเป็นข่าว

ผลงานอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

...

Posted on August 6, 2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุุข หน่วยสัตวแพทย์สาธารณสุข ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ภาพเป็นข่าว

อ่านข่าวรับรางวัลและความภูมิใจที่นี่ !!!

:: ข่าวผู้บริหาร

...

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

Posted on July 23, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ผู้แทนผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ สถานที่พักพิงสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม
:: ข่าวบริการวิชาการ

...

ต้อนรับ คุณชาญกิจ ชำนิวิกัยพงศ์ นักกำกับภาพรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ

Posted on July 20, 2020

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข และหัวหน้าโครงการวิจัย “หลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลในทะเลประเทศ” ให้การต้อนรับ คุณชาญกิจ ชำนิวิกัยพงศ์ นักกำกับภาพรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ 4 ปี และผู้ก่อตั้ง ThaiWhales Organization ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เพื่อถ่ายทำขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างซากกระดูกวาฬที่นำขึ้นจากทะเล สำหรับนำไปจัดแสดงในนิทรรศการวาฬ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา

...

พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิก ฯ Internship รุ่นที่ 3

Posted on June 1, 2020

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 3 ระยะเวลาการอบรม 1 ปี โดยผู้อบรมจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานในหน่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในด้านเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล็ก ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ภาพกิจกรรม
:: ข่าวกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

...

กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร ฯ

Posted on February 21, 2020

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ น้องๆ นักเรียน โรงเรียนภูซางวิทยาคม จังหวัดพะเยา จากกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร "ค่ายกายวิภาคศาสตร์" จัดโดย ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานลักษณะทางกายวิภาคและชิ้นส่วนต่างๆ ของร่างอุทิศทางสัตวแพทย์ ณ ห้องปฏิบัติการกลางกายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพกิจกรรม:: ข่าวงานวิจัย

...

วารสารสัตวแพทย์เข้าฐานข้อมูล Scopus

Posted on March 4, 2020

กองบรรณาธิการต้องขอขอบคุณ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และทีมงาน TCI ที่และ ศ.ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ (ในฐานะ local board) ที่ให้ความกรุณาทำให้วารสารผ่านการประเมินของ Scopusคณะฯ

วารสาร “Veterinary Integrative Sciences” ซึ่งเป็นวารสารของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มี รศ. ดร. กรกฏ งานวงศ์พานิชย์ เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร (Chief Editor) โนโอกาสที่ได้รับการตอบรับให้เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวารสารนี้นับเป็นวารสารลำดับที่ 36 ในโครงการ TCI/TRF/SCOPUS Collaboration Project.

ภาพเป็นข่าว

:: ข่าวทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมและกีฬา

...

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 26 ปี

Posted on July 31, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรและฟังปาฐกถาธรรม ในหัวข้อ "ทำงานให้สตอง ต้องครองด้วยสติ" เนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 26 ปี และพิธีทักษิณานุปทานแก่อาจารย์และบุคลากรที่ล่วงลับ" ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต กิจกรรม Kickoff Set Zero (การจัดการขยะ) และกิจกรรมบิ๊กคลินนิ่งเดย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

Responsive image

Responsive image

Responsive image

...
Communication Skills

 

...
Animal Welfare_ subthai

 

...
Application of risk analysis

 

...
Emerging and Re emerging Diseases

 

...
CMU UMN Twinning project feedback

 

...
Epidemiology Determinants of disease

 

...
Zoonoses

 

...
International trade framework

 

Responsive imageCalendar VET CMU Activity

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙