คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

Paris

โครงการ (ห)มา ซีเอ็มยู (MaCMU Project)

Management of Dogs in Chiang Mai University with Community Participation for Sustainability Project

more detail
New York

โครงการศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ

โรงพยาบาลรองรับการรักษาเฉพาะทาง และการส่งต่อระดับภาคเหนือ และศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการบริการสุขภาพสัตว์

รายงานความคืบหน้า
San Francisco

กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์

วัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนนี้ให้บริการรักษาพยาบาลแก่สัตว์ป่วยที่มารักษา ณ รพ.สัตว์เล็ก

more detail

What's NEW...

อบรม CMU e-Document (Version 2)

Posted on August 16, 2019

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรม CMU e-Document (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) (Version 2) ให้กับหน่วยงานภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อลดการใช้กระดาษภายในสำนักงาน ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ !!!

ผลงานอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

...

Posted on August 7, 2019

ขอแสดงความยินกับ อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ , อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เกรียงไกร ทองก้อน และ อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.คคนางค์ ปิยะรังษี คณาจารย์ประจำคลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ภาพเป็นข่าว

ผลงานอาจารย์ที่ได้รางวัล CMU MOOC

...

Posted on August 14, 2019

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี ได้รับรางวัล Exemplary Learning Award จากรายวิชา “โรคของม้า” ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2019) จากศาสตราจารคลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

ผลงานนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา

...

Posted on August 15, 2019

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตราภรณ์ ป้อมเผือก นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 6 ได้รับ "ทุนการศึกษาของนายสัตวแพทย์การุณ ชนะชัย" เนื่องจากมีผลการเรียนดีเด่น และได้ทำคะแนนสูงสุดในกระบวนวิชาทางด้านระบาดวิทยาและความปลอดภัยอาหาร ประจำการศึกษา 2562 และ "ทุนโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ด้านสัตว์เล็ก" ที่มีผลการเรียนดีเด่นและทำคะแนนสูงสุดในกระบวนวิชาของสายคลินิกสัตว์เล็ก

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวผู้บริหาร

...

ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

Posted on August 14, 2019

รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดี ตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (ก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล มช.) ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

ภาพเป็นข่าว

:: ข่าวบริการวิชาการ

...

พิธีมอบม้าบริจาค เพื่อการเรียนการสอน

Posted on July 22, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอขอบคุณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ในการบริจาคม้าเพศเมีย จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่เป็นผู้รับมอบม้าบริจาคจาก พันเอก อภิลักษณ์ จุมปา รองผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา

...

กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ

Posted on August 9, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จัดการสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (urinary tract infection) ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในสุนัขและแมว ในหัวข้อ เรื่อง The Practical Use of Fluoroquinolones and UTI Management in Cats and Dogs ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ สำหรับสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ และนักวิชาการ จำนวนรวมกว่า 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม fluoroquinolones ในการรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะในสุนัขและแมว ตลอดจนการเลือกใช้เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัย และการจัดการสัตว์ป่วยด้วยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

...

กิจกรรม มช.จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

Posted on July 28, 2019

นักศึกษาใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม มช.จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (กิจกรรมจิตอาสาลูกช้างเพี่ยวแวดบ้าน) โดยทำการเก็บขยะข้างทางเข้าไร่แม่เหียะ ทาสีที่จอดรถมอเตอร์ไชต์ ทำความสะอาดโรงอาหาร และลานกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม
:: ข่าวงานวิจัย

...

MOU เพื่อการดูแลช้างเอเชียระหว่างประเทศ

Posted on June 18, 2019

ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณ Tint Lwin Thaung ผู้อำนวยการ The Nature Conservancy Myanmar Country Program สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมคณะ ในการเข้าศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมและงานวิจัยต่างๆของของศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือเพื่อการดูแลช้างเอเชียระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต และ คุณ Tint Lwin Thaung ได้เข้าพบปะหารือร่วมกับ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมและกีฬา

...

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on August 15, 2019

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมพิธี พร้อมกันนี้ นักศึกษาในทุกชั้นปี ยังได้ร่วมกันปฏิญาณตนเพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดีต่อครูอาจารย์ ในการนี้ คณะสัตวแพทย์ ยังได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรเรียนดี ทุนเรียนดี เกียรติบัตรสำหรับผู้นำนักศึกษาด้านต่างๆ และเกีียรติบัตรสำหรับนักกิจกรรมดีเด่น เพื่อสร้างกำลังใจให้กับนักศึึกษาด้วย

ภาพกิจกรรม

Responsive image

Responsive image


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙