คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

Paris

งานประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562

วันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

more detail
Paris

โครงการ (ห)มา ซีเอ็มยู (MaCMU Project)

Management of Dogs in Chiang Mai University with Community Participation for Sustainability Project

more detail
San Francisco

กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์

วัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนนี้ให้บริการรักษาพยาบาลแก่สัตว์ป่วยที่มารักษา ณ รพ.สัตว์เล็ก

more detail

What's NEW...

อาคันตุกะ เข้าพบคณบดี

Posted on October 15, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Associate Professor Kristin Warren Academic Chair - Postgraduate Studies in Conservation Medicine และ Dr Lian Yeap จาก School of Veterinary Medicine, Murdoc University ประเทศออสเตรเลีย ในการเข้าพบปะพูดคุยและหารือในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านช้างและสัตว์ป่า พร้อมนำคณะนักศึกษาเข้าฟังการบรรยายในด้านช้างและสัตว์ป่าของไทย จัดโดยศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า (Center Elephant and wildlife Research) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562

ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ !!!

งานวิจัยได้รับตีพิมพ์วารสารวิชาการนานาชาติ

...

Posted on October 7, 2019

ขอแสดงความยินดี กับ อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ ,ดร.เจนีน บราวน์, รศ.น.สพ.ดร. ฉัตรโชติ ทิตาราม และทีมวิจัย ในโอกาสผลงานวิจัย เรื่อง “Management factors affecting adrenal glucocorticoid activity of tourist camp elephants in Thailand and implications for elephant welfare” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ PLoS ONE

อ่านเพิ่มเติม

ผลงานอาจารย์ที่ได้รางวัล CMU MOOC

...

Posted on August 14, 2019

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี ได้รับรางวัล Exemplary Learning Award จากรายวิชา “โรคของม้า” ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2019) จากศาสตราจารคลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

ผลงานนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา

...

Posted on September 25, 2019

ขอแสดงความยินดีกับ นายสกลเกียรติ์ ฉัตรหิรัญพงศ์ รหัสนักศึกษา 621410062 นางสาวภัทร์สร แซ่อึ้ง รหัสนักศึกษา 611410034 นางสาวปิยธิดา ติณศรี รหัสนักศึกษา 601410042 นางสาวทอฝัน คำมา รหัสนักศึกษา 591410015 นางสาวธันญ์วริน ธนะชัยศิริโชติ รหัสนักศึกษา 581410023 นางสาวศรัณยา ศรีสวัสดิ์ รหัสนักศึกษา 571410047 ที่ได้รับทุนจาก "กองทุนหมอเจ้าฟ้า" เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

ภาพเป็นข่าว

อ่านข่าวรับรางวัลและความภูมิใจที่นี่ !!!

:: ข่าวผู้บริหาร

...

งานแถลงข่าว วิ่งการกุศลมช.

Posted on October 9, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าวงานโครงการ “วิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน 2563 ครั้งที่ 5 (CMU - Chiang Mai Marathon 2020)” ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

ภาพกิจกรรม:: ข่าวบริการวิชาการ

...

ออกตรวจสุขภาพสุนัขวิทยาเขตศรีบัวบาน

Posted on September 21, 2019

โครงการ หมาซีเอ็มยู (MaCMU) นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ พร้อมกับสัตวแพทย์อินเทิร์นจากโรงพยาบาลสัตว์เล็ก นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ออกตรวจสุขภาพสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาเขตศรีบัวบาน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญชัย" จังหวัดลำพูน ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 นอกจากนั้นยังได้มีการเจาะเลือดสุนัขทุกตัวเพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฝังไมโครชิพ และใส่ปลอกคอกำจัดเห็บหมัดสุนัข

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา

...

การทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

Posted on September 9, 2019

งานนโยบายและแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม การทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีกล่าวเปิดงาน และทีมผู้บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะในภาพรวมแต่ละตัวชี้วัด และกิจกรรมสันทนาการ “อยู่รอด เติบโต ผูกพัน และมีความสุข สนุกกับงาน” โดยวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ , คณะเทคนิคการแพทย์ ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


:: ข่าวกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

...

ยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวันมหิดล

Posted on September 24, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ น.สพ.เกรียงกมล ชิดบุรี ในโอกาสเข้ารับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ที่ได้รับทุนจาก "กองทุนหมอเจ้าฟ้า" ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

ภาพกิจกรรม:: ข่าวงานวิจัย

...

ศูนย์วิจัยช้างฯ มช. ตรวจการเข้ากันได้ของเลือด พร้อมเก็บพลาสม่าช้างแช่แข็งครั้งแรกของไทย

Posted on August 26, 2019

นักวิจัย มช. ประสบความสำเร็จตรวจการเข้ากันได้ของเลือดและถ่ายพลาสม่าในช้างครั้งแรกของประเทศไทย พบว่าสามารถเก็บพลาสม่าช้างแช่แข็งได้นาน 1 ปี ยังคงประสิทธิภาพในการรักษาได้เพื่อใช้รักษาช้างยามฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยสามารถช่วยรักษาชีวิตช้างที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประเทศไทยได้หลายเชือก ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้มีการเผยแพร่เพื่อช่วยเหลือช้างทั่วโลกต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม


:: ข่าวทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมและกีฬา

...

พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่และบูชาเทพ

Posted on October 5, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมทำพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่และบูชาเทพ เพื่อบอกกล่าวอาณาบริเวณของการก่อสร้างอาคารแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเริ่มดำเนินการปรับพื้นที่ "โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์" คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณลานจอดรถคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562

ภาพกิจกรรมResponsive image

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙