คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

ข่าวสารงานพัสดุ

 

หัวข้อแจ้ง วันที่แจ้ง
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างควบคุมงาน [2 กรกฏาคม 2562]
- ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องกักกันเชื้อโรคจากสัตว์ [2 กรกฏาคม 2562]
- ประกาศ Tor งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ [19 มิถุนายน 2562]
- ประกาศ ราคากลางจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ [19 มิถุนายน 2562]
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [10 มิถุนายน 2562]
- ประกาศเผยแพร่แผนงานปรับปรุงห้องกักกันเชื้อโรค [10 มิถุนายน 2562]
- ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [23 พฤษภาคม 2562]
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 [13 พฤษภาคม 2562]
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [18 มีนาคม 2562]
- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [12 มีนาคม 2562]
- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ [11 มีนาคม 2562]
- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [28 กุมภาพันธ์ 2562]
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [28 กุมภาพันธ์ 2562]
- ประกาศราคากลางขึ้นงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ [27 กุมภาพันธ์ 2562]
- ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27 กุมภาพันธ์ 2562]
- ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ (ครั้งที่2) [31 มกราคม 2562]
- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [23 มกราคม 2562]
- ประกาศราคากลางขึ้นงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ [21 มกราคม 2562]
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [21 มกราคม 2562]
- ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [21 มกราคม 2562]
- ประกาศราคากลางขึ้นงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ [18 มกราคม 2562]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ โดยวิธีคัดเลือก [17 มกราคม 2562]
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [8 มกราคม 2562]
   

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙