คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

ข่าวสารงานพัสดุ

 

หัวข้อแจ้ง วันที่แจ้ง
- ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ.2563 [28 ตุลาคม 2562]
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาส 4 [10 ตุลาคม 2562]
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาส 3 [10 ตุลาคม 2562]
- ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน [10 ตุลาคม 2562]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องนิทัศการกระดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 ตุลาคม 2562]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด รพ สัตว์เล็กโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 กันยายน 2562]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด [26 กันยายน 2562]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย [26 กันยายน 2562]
- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 291 รายการ [24 กันยายน 2562]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [19 กันยายน 2562]
- ประกาศตารางราคากลางงานบริการทำความสะอาด แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [19 กันยายน 2562]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนและบริเวณโดยรอบ คณะสัตวแพทยศาสตร์ [19 กันยายน 2562]
- ตารางราคากลางงานบริการรักษาความปลอดภัย แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย [10 กันยายน 2562]
- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [10 กันยายน 2562]
- ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [10 กันยายน 2562]
- ตารางราคากลางงานบริการทำความสะอาด แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย [10 กันยายน 2562]
- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [10 กันยายน 2562]
- ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [10 กันยายน 2562]
- ประกาศ Tor งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ [19 มิถุนายน 2562]
- ประกาศ ราคากลางจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ [19 มิถุนายน 2562]
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [10 มิถุนายน 2562]
- ประกาศเผยแพร่แผนงานปรับปรุงห้องกักกันเชื้อโรค [10 มิถุนายน 2562]
- ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [23 พฤษภาคม 2562]
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 [13 พฤษภาคม 2562]
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [18 มีนาคม 2562]
- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [12 มีนาคม 2562]
- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ [11 มีนาคม 2562]
- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [28 กุมภาพันธ์ 2562]
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [28 กุมภาพันธ์ 2562]
- ประกาศราคากลางขึ้นงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ [27 กุมภาพันธ์ 2562]
- ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27 กุมภาพันธ์ 2562]
- ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ (ครั้งที่2) [31 มกราคม 2562]
- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [23 มกราคม 2562]
- ประกาศราคากลางขึ้นงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ [21 มกราคม 2562]
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [21 มกราคม 2562]
- ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [21 มกราคม 2562]
- ประกาศราคากลางขึ้นงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ [18 มกราคม 2562]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ โดยวิธีคัดเลือก [17 มกราคม 2562]
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [8 มกราคม 2562]
   

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙