คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

ข่าวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

หัวข้อแจ้ง วันที่แจ้ง
- ประกาศผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม English Presentational Skills สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา [21 มีนาคม 2562 ]
- ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2561 [19 ธันวาคม 2561 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2561 [6 ธันวาคม 2561 ]
- Announcement Selected Applicanted semester 2-2018 [7 พฤศจิกายน 2561 ]

- ประกาศทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2561

[2 พฤศจิกายน 2561 ]
- The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University wishes to announce the name list of qualified applicants for the interview examination of the Master of Science Program and Doctor of Philosophy Program in Veterinary Science (International Program) for the 2nd Semester of Academic Year 2018 [31 ตุลาคม 2561 ]
   

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙