คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

ผลงานอาจารย์ / บุคลากรที่ได้รับรางวัล

...

Posted on September 10, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ อาจารย์ประจำคลินิกม้า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เดินทางไปเป็นวิทยากรนำเสนอเรื่อง"การฝังเข็มในสัตว์เล็ก" ณ มหาวิทยาลัยโซลแห่งชาติ.

ภาพเป็นข่าว

ผลงานนักศึกษา / ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล

...

Posted on September 24, 2018

สัตวแพทย์หญิงเยาประภา มาธุระ ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 ในพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ภาพเป็นข่าว

นักศึกษาต่างชาติ

...

Posted on june 13, 2018

ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาสัตวแพทย์จาก The Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเข้าฝึกอบรมโครงการคลินิกโรคสัตว์เขตร้อน ครั้งที่ 1/2561


ภาพเป็นข่าว

 

 

หัวข้อแจ้ง วันที่แจ้ง
- เชิญร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ลานกิจกรรมคณะฯ (ลงทะเบียนได้ที่นี่) [19 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการการบริหารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [13 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการฝึกอบรม สองมุมมองบรรจุภัณฑ์ญี่ปุ่น [13 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 จำนวน 5 หลักสูตร [13 พฤศจิกายน 2561 ]
- สำรวจบุคลากรร่วมงานประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ [12 พฤศจิกายน 2561 ]
- ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาวัดใกล้บ้าน" [1 พฤศจิกายน 2561 ]
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ [1 พฤศจิกายน 2561 ]
- ขอเชิญคณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ iCOMOS 2019 ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 [30 ตุลาคม 2561 ]
- ประชาสัมพันธ์วารสาร ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 53 [26 ตุลาคม 2561 ]
- ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีปิดโครงการ ร้อยใจด้วยธรรมะ เสริมสร้างสุขภาพจิตใจ ประจำปี 2561 [26 ตุลาคม 2561 ]
- คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี [17 ตุลาคม 2561 ]
- คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี [17 ตุลาคม 2561 ]
- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มช. [17 ตุลาคม 2561 ]
- ขอเชิญร่วมโครงการประกวดถ่ายภาพ และการแสดงผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้าง หัวข้อ "ช้างในวัฒนธรรมไทย" [11 ตุลาคม 2561 ]
- ขอเรียนเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร [11 ตุลาคม 2561 ]
- เชิญร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [8 ตุลาคม 2561 ]
- เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ [8 ตุลาคม 2561 ]
- ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม Happinometer [4 ตุลาคม 2561 ]
- ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Literacy for Education Equality [4 ตุลาคม 2561 ]
- เชิญร่วมทำบุญและร่วมในพิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 [4 ตุลาคม 2561 ]
- เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 [4 ตุลาคม 2561 ]
- ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน [2 ตุลาคม 2561 ]
- การเผยแพร่สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กมบ.) บนเว็บไซต์ [2 ตุลาคม 2561 ]
- ขอความอนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียนพระภิกษุสามเณร หลักสูตรนักธรรมตรี โท [1 ตุลาคม 2561 ]

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙