คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประำจำบรรจุใหม่ พ.ศ.2560

 

ข่าวประกาศรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

หัวข้อแจ้ง วันที่แจ้ง
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ [14 มีนาคม 2562]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ [22 มกราคม 2562]
- ประกาศตำแหน่ง "อาจารย์" เลขที่ E300052 คลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า [ หมดเขต 29 มีนาคม 2562] [20 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประกาศตำแหน่ง "อาจารย์" เลขที่ E300059 คลินิกช้างและสัตว์ป่า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า [ หมดเขต 31 มกราคม 2562] [12 กรกฎาคม 2561 ]

ข่าวประกาศรับสมัครตำแหน่งทั่วไป

หัวข้อแจ้ง วันที่แจ้ง
- ประกาศผลการสอบผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย [18 มีนาคม 2562]
- ประกาศรายชื่อผู็มีสิทธิ์เข้ารับการค้ดเลือกบรรจุุเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย [14 มีนาคม 2562]
- ประกาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) / ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการที่นี่ !! [7 มีนาคม 2562]
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) [5 มีนาคม 2562]
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย [5 มีนาคม 2562]
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [22 กุมภาพันธ์ 2562]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [18 กุมภาพันธ์ 2562]
- ประกาศผลการสอบผู้ได่รับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย [15 กุมภาพันธ์ 2562]
- ประกาศผลการสอบผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน [13 กุมภาพันธ์ 2562]
- ประกาศรายชื่อผู็มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย [12 กุมภาพันธ์ 2562]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ๋สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน [11 กุมภาพันธ์ 2562]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ๋สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน [6 กุมภาพันธ์ 2562]
- ประกาศ ขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [4 กุมภาพันธ์ 2562]
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย [1 กุมภาพันธ์ 2562]
- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการผ่อดีดี ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี [29 มกราคม 2562]
- ประกาศรายชื่อมีผู้สิทธิ์ทดสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการผ่อดีดี สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี [24 มกราคม 2562]
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน [18 มกราคม 2562]
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก [18 มกราคม 2562]
- ประกาศ "ขยายเวลา" รับสมัครงานเจ้าหน้าที่โครงการผ่อดีดี สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี [28 ธันวาคม 2561 ]
- ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่โครงการผ่อดีดี สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี [14 ธันวาคม 2561 ]
- ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง "พนักงานปฏิบัติงาน" สังกัดงานบริการการศึกษาฯ [20 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง "พนักงานปฏิบัติงาน" ประจำศูนย์ VPHCAP [15 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรจุเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่ง "ผู้ช่วยนักวิจัย" [13 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวตำแหน่ง "พนักงานปฏิบัติงาน" สังกัดงานบริการการศึกษาฯ [13 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง "พนักงานปฏิบัติงาน" ประจำศูนย์ VPHCAP [6 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการตำแหน่ง "ผู้ช่วยนักวิจัย" [6 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวตำแหน่ง "พนักงานปฏิบัติงาน" สังกัดงานบริการการศึกษาฯ [6 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [30 ตุลาคม 2561 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [22 ตุลาคม 2561 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [17 ตุลาคม 2561 ]
- ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวตำแหน่ง "พนักงานปฏิบัติงาน" สังกัดงานบริการการศึกษาฯ [หมดเขตรับสมัคร 2 พฤศจิกายน 61] [8 ตุลาคม 2561 ]
- ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการตำแหน่ง "ผู้ช่วยนักวิจัย" [หมดเขตรับสมัคร 2 พฤศจิกายน 61] [4 ตุลาคม 2561 ]
- ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง "พนักงานปฏิบัติงาน" ประจำศูนย์ VPHCAP [หมดเขตรับสมัคร 2 พฤศจิกายน 61] [4 ตุลาคม 2561 ]
   

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙