คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

ข่าวประกาศรับสมัครตำแหน่งทั่วไป

หัวข้อแจ้ง วันที่แจ้ง
- ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง "พนักงานปฏิบัติงาน" สังกัดงานบริการการศึกษาฯ [20 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง "พนักงานปฏิบัติงาน" ประจำศูนย์ VPHCAP [15 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรจุเป็นลูกจ้างโครงการตำแหน่ง "ผู้ช่วยนักวิจัย" [13 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวตำแหน่ง "พนักงานปฏิบัติงาน" สังกัดงานบริการการศึกษาฯ [13 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง "พนักงานปฏิบัติงาน" ประจำศูนย์ VPHCAP [6 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการตำแหน่ง "ผู้ช่วยนักวิจัย" [6 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวตำแหน่ง "พนักงานปฏิบัติงาน" สังกัดงานบริการการศึกษาฯ [6 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [30 ตุลาคม 2561 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [22 ตุลาคม 2561 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [17 ตุลาคม 2561 ]
- ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวตำแหน่ง "พนักงานปฏิบัติงาน" สังกัดงานบริการการศึกษาฯ [หมดเขตรับสมัคร 2 พฤศจิกายน 61] [8 ตุลาคม 2561 ]
- ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการตำแหน่ง "ผู้ช่วยนักวิจัย" [หมดเขตรับสมัคร 2 พฤศจิกายน 61] [4 ตุลาคม 2561 ]
- ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง "พนักงานปฏิบัติงาน" ประจำศูนย์ VPHCAP [หมดเขตรับสมัคร 2 พฤศจิกายน 61] [4 ตุลาคม 2561 ]
   

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙