คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

 

ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา

 

หัวข้อแจ้ง วันที่แจ้ง
- ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว [5 มีนาคม 2563 ]
- ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Locking Plate for Cat” [4 พฤศจิกายน 2562 ]
- ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำวีลแชร์สำหรับสุนัขและแมวพิการ” [24 ตุลาคม 2562 ]
- ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนา “การจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปี 2563 และ กิจกรรม อยู่รอด เติบโต ผูกพัน และความสุข สนุกกับงาน” [27 สิงหาคม 2562 ]
- ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ Global Health Institute – Thailand 2019 [9 กรกฎาคม 2562 ]
- ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมงานเสวนาช้างและสัตว์ป่า ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [26 มิถุนายน 2562 ]
- ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Info Graphic สำหรับมือใหม่ [5 มิถุนายน 2562 ]
- ขอเชิญสมาขิกสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย ร่วมประชุม pre-congress ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 [23 พฤษภาคม 2562 ]
- ประกาศผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การจัดการความเจ็บปวดในสัตวเลี้ยง" [23 พฤษภาคม 2562 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (internship Program) [3 พฤษภาคม 2562 ]
- ประกาศผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม English Presentational Skills สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา [21 มีนาคม 2562 ]
- ประกาศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) / ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการที่นี่ !! [7 มีนาคม 2562]
- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน การเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยอักษรไทย [7 กุมภาพันธ์ 2562 ]
- ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการหัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs 2019 [30 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 [30 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม เรื่อง “หลักการและขั้นตอนการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง High Performance Liquid Chromatography (HPLC)” [28 พฤศจิกายน 2561 ]
- ขอเชิญคณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ iCOMOS 2019 ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 [30 ตุลาคม 2561 ]
- ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “One Day Skill: Cancer concepts in domestic animals (from the theory to practice)” [24 ตุลาคม 2561 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ ส่วนท้องถิ่น (รุ่่นที่ 2) [15 สิงหาคม 2561 ]
- ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Rabbit Dentistry — We can do" ลงทะเบียนออนไลน์ [28 พฤษภาคม 2561 ]
- ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Basic Small Animal Dentistry—We should know" ลงทะเบียนออนไลน์ [28 พฤษภาคม 2561 ]
- ประกาศรายชื่อผู้ีมีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ ส่วนท้องถิ่น [15 พฤษภาคม 2561 ]

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙