หน่วยงาน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์...งานบริหารทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ข่าวประชาสัมพันธ์ More...
   
รับสมัครงาน More...
   
ประกาศ More...
   
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม More...

 

 

@ งานบริหารทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 หน่วยสารบรรณ โทร. 053-948002
หน่วยทรัพยากรบุคคล โทร. 053-948006 Fax.053-948065