ความรู้เกี่ยวกับประกันคุณภาพ

มารู้จัก QA กันเถอะ

คำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน QA

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

                                 more >>

        Links

 EQD CMU      สมศ.

 Audit CMU      สกอ.