ติดเราเราใน Facebook

ปฏิทินกิจกรรม 2565

6 - 7 ธันวาคม 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ

The CMUAH Special Seminar Series: Advanced Surgical Skill Workshop for Canine and Feline Oral Tumors

เตรียมตัวให้พร้อม โดยเฉพาะสัตวแพทย์ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับ "การทำศัลยกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเนื้องอกช่องปากในสัตว์เลี้ยง

เริ่มลงทะเบียน...สิงหาคม
สมัครก่อน มีสิทธิก่อน ... รับจำนวนจำกัด !!! 

Payment channels

เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียน และชำระเงินต่อไปโดยมีช่องทางการชำระเงิน 2 ช่องทางคือ

1

ชำระโดยเงินสด   

งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

2

โอนเงินเข้าเลขที่บัญชี 667-2-12002-0  

ชำระโดยการโอนเงินบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บัญชีออมทรัพย์ / ชื่อบัญชี  "คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "

** โปรดสำเนาใบโอนเงินตอบกลับทาง e-mail : vetcm.serve@gmail.com หรือ โทรสาร 053-948065        
** พร้อมระบุรายละเอียดการชำระเงิน ประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ของท่านสำหรับใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน

Contacts us

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

Phone

+66 (53) 948071 / +66 (53) 948065 

Email

vetcm.serve@gmail.com                         

© Copyright 2021 The CMUAH Special Seminar Series . All Rights Reserved.

 Free Web Page  Builder Software

Built with Mobirise ‌

Website Maker