บริการ 24 ชั่วโมง
24 hours service

Call Center
08.30-20.00 น.
โทร 053-948031,112

ห้องฉุกเฉิน
20.00 - 08.00 น.
โทร 053-948032

Facebook
ติดตามเราได้ที่นี่

บริการของเรา

บทความสุขภาพสัตว์

ข้อมูลทั่วไปที่เจ้าของสัตว์จำเป็นต้องทราบในการเลี้ยงกระต่าย
5 เมษายน 2564

มดลูกอักเสบเป็นหนอง ภัยร้ายที่อันตรายถึงชีวิตในสัตว์เลี้ยง
5 เมษายน 2564

เกร็ดความรู้น่าสนใจ ในการดูแลและถนอมดวงตาสัตว์เลี้ยง
5 เมษายน 2564

กิจกรรมประจำปี 2565

เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001:2015
October 12, 2022

ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์ พงษ์รูป ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สพ.ญ.พัทธรา สอาดวุธ สัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน พร้อมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์และหน่วยต่าง ๆ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมตัวเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.วันชาติ ยิบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ให้การต้อนรับ และ สพ.ญ.อริศ อารีกุล สัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ร่วมพูดคุยและพาเยี่ยมชม

โครงการสัมมนาเรื่อง “การประเมิน และแก้ไขภาวะฉุกเฉินในสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น” 
August 18-19, 2022

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการสัมมนาเรื่อง “การประเมิน และแก้ไขภาวะฉุกเฉินในสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น” (CODE RED!! “Brushing up on emergency medicine”) มุ่งเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการการคัดกรองสัตว์ป่วยฉุกเฉิน การจัดการภาวะฉุกเฉินของระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ ความผิดปกติของสมดุลกรดด่างและการแก้ไขภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลท์ และการจัดการสารพิษและพิษจากสัตว์ชนิดอื่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ศิราม สุวรรณวิภัช อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565 ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต เป็นประธานเปิดการสัมมนา

กิจกรรม Pet Wellness Health Checkup Program เนื่องในโอกาส ครบรอบ 28 ปี คล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
August 2-4, 2022

กิจกรรม Pet Wellness Health Checkup Program เนื่องในโอกาส ครบรอบ 28 ปี คล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไอเด็กซ์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้่จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน และถ่ายพยาธิ ณ โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กิจกรรมบริจาคเลือดสำหรับสุนัข Blood Donation ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2565

พิธีปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 5
June 2, 2022

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 5 โดยมี อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์ พงษ์รูป ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก กล่าวต้อนรับผู้ฝึกอบรม ซึ่งจะร่วมปฏิบัติงานหน่วยต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล็ก เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565

งานแสดงความยินดีให้แก่สัตวแพทย์ในโอกาสจบหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 4Doe
May 27, 2022

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีจบหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 4 ให้แก่สัตวแพทย์ จำนวน 8 คน โดยมี อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์ พงษ์รูป ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณาจารย์ และบุคลากร กล่าวแสดงความยินดี ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 12)
April 27, 2022

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 12) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติในโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ณ โรงพยาบาลัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 11)
March 16, 2022

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 11) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ณ โรงพยาบาลัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดูงานโรงพยาบาลสัตว์เล็ก
January 27, 2022

ผศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา โสดารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็กให้การต้อนรับ ผศ.น.สพ.ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบุคลากร เข้าดูงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดปั้มน้ำมัน ปตท. ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Phone

0 5394 8031 , 0 5394 8078 

Email

sah.fvm.cmu@gmail.com

© Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Mobirise.com

Created with Mobirise ‌

Free Web Designing Software