หน่วยอายุรกรรม

หน่วยอายุรกรรม

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคอายุรกรรมในสัตว์เลี้ยง โดยทีมสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมทางอายุรกรรมให้บริการและคำปรึกษาปัญหาสุขภาพ และมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับพร้อมให้บริการโรคทั่วไปจนถึงอาการป่วยเรื้อรังที่มีซับซ้อนของโรค  

วันและเวลาให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.30-20.00 น.

    © Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    Mobirise.com

    Built with Mobirise ‌

    Free HTML Website Maker