คลินิกโรคผิวหนัง


คลินิกโรคผิวหนัง

บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง หาสาเหตุของปัญหาโรคผิวหนัง อาทิเช่น ไรขี้เรื้อน, โรคติดเชื้อยีสต์หรือแบคทีเรีย, ภาวะภูมิแพ้, ภาวะความผิดปกติด้านฮอร์โมน เป็นต้น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผิว การอาบน้ำ การเลือกใช้แชมพูกับสัตว์อย่างถูกวิธี เหมาะสมกับสภาพผิวหนังของสัตว์เลี้ยง

วันและเวลาให้บริการ : วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

  สัตวแพทย์ประจำคลินิก

  สพ.ญ.ณัฐวัณณ์ ศรีฟ้าวัฒนา
  สพ.ญ.สินีนาถ จันทรชาติ
  ausasom
  สพ.ญ.อุษาโสม คงศรี

  © Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  Mobirise

  Made with Mobirise ‌

  Free Web Designing Software