คลินิกฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ

คลินิกฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ

รองรับการบริการสัตว์ป่วยในรายที่มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ อาทิเช่น โรคเบาหวาน, ภาวะต่อมไทรอย์ทำงานผิดปกติ, ภาวะต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติ เป็นต้น ร่วมกับให้คำปรึกษาและแนะนำการดูแลสัตว์ป่วยเพื่อให้การดำรงชีวิตมีความเหมาะสม ลดการเกิดอาการแทรกซ้อนอันไม่พึงประสงค์

วันและเวลาให้บริการ : วันอังคาร เวลา 09.00 - 12.00 น.

  สัตวแพทย์ประจำคลินิก

  Jaruwan
  ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี

  © Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   Free Web Site Builder Software

  Built with Mobirise ‌

  Offline Web Maker