ศูนย์อัลตราซาวด์

ศูนย์อัลตราซาวด์

บริการตรวจวินิจฉัยสัตว์ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อตรวจอวัยวะภายใน เช่น มดลูก, ตับ, ไต ตับอ่อน, กระเพาะปัสสาวะ ม้าม เป็นต้น เพื่อประเมินสภาพหรือตรวจหาก้อนเนื้องอก ตลอดจนการตรวจอายุครรภ์หรือความผิดปกติของลูกสุนัขและแมวในครรภ์

สัตวแพทย์ประจำคลินิก

 thaksamon
สพ.ญ.ทักษมณ อุตมะ

© Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Mobirise.com

Designed with ‌

Web Page Building Software