คลินิกสัตวโรคระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้ำดี

คลินิกสัตวโรคระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้ำดี

บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินถุงน้ำดี

วันและเวลาให้บริการ : จันทร์ 09.00 - 16.00 น. , พฤหัสบดี 13.00 - 16.00 น. , ศุกร์ 09.00 - 12.00 น.

  สัตวแพทย์ประจำคลินิก

  Worapat
  ผศ.น.สพ.ดร.วรพัฒน์
  ประชาศิลป์ชัย
  Pinkarn
  อ.สพ.ญ.ดร.ปิ่นกาญจน์ จันทวงค์
  น.สพ.กรฤทธิ์ ชาญฤทธิเสน

  © Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  Mobirise.com

  Designed with Mobirise ‌

  Offline Web Page Maker