คลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

คลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

บริการตรวจสุขภาพทั่วไป วินิจฉัยและรักษาความผิดปกติในสัตว์เลี้ยงพิเศษในด้านอายุรกรรม บริการด้านศัลยกรรมโดยสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการและการเลี้ยงสัตว์พิเศษ

วันและเวลาให้บริการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

  สัตวแพทย์ประจำคลินิก

  Nithidol
  ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์
  สพ.ญ.กฤษณา แสนมะโน
  สพ.ญ.ปวีณ์นุช นันตาวิราช

  © Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   Web Page Builder Software

  Made with Mobirise ‌

  Offline Web Software