คลินิกโรคไต

คลินิกโรคไต

บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาสัตว์ป่วยที่มีภาวะโรคไตและทางเดินปัสสาวะ เช่น โรคไตวายเฉียบพลันหรือเรื้อรัง โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น รวมถึงให้บริการฟอกเลือดโดยใช้เครื่องไตเทียมสำหรับสัตว์ป่วยที่มีปัญหาไตทำงานผิดปกติ

วันและเวลาให้บริการ : วันจันทร์ เวลา 09.00 – 12.00 น , วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

  สัตวแพทย์ประจำคลินิก

  Sahatchai
  ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย
  ตั้งตรงทรัพย์
  pattara
  สพ.ญ.พัทธรา สอาดอาวุธ

  © Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  Mobirise

  Built with Mobirise ‌

  Free Website Maker