คลินิกโรคตา

คลินิกโรคตา

บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตาในสัตว์เลี้ยง ครอบคลุมทั้งทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรมเพื่อแก้ไขความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตา อาทิเช่น ต้อกระจกตา, แผลที่กระจกตา ต้อหิน เป็นต้น ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

วันและเวลาให้บริการ :  วันจันทร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. และ วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 - 16.00 น.

  สัตวแพทย์ประจำคลินิก

  น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย

  © Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   Web Site Building Software

  Created with Mobirise ‌

  Website Design Software