คลินิกทันตกรรม

คลินิกช่องปากและทันตกรรม

บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาความผิดปกติทางทันตกรรม พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพฟันและช่องปาก บริการขูดหินปูน ถอนฟันและผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติในช่องปาก

วันและเวลาให้บริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 น.

  สัตวแพทย์ประจำคลินิก

  kriangkrai
  ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
  น.สพ.กฤฒิเดช ธนงค์พิชเญศ
  nichapat
  สพ.ญ.ณิชาพัฒน์ ทองมา

  © Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  Mobirise

  Created with Mobirise ‌

  Offline Site Maker