คลินิกกระดูกและข้อ

คลินิกกระดูกและข้อ

บริการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติเกี่ยวกับกระดูกและข้อแบบครบวงจร ให้การรักษาด้วยวิธีทางอายุรกรรมและการผ่าตัดด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐาน

วันและเวลาให้บริการ : วันพุธ เวลา 09.00 - 16.00 น.

  สัตวแพทย์ประจำคลินิก

  ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์
  อากาศวิภาต
  luddawan
  สพ.ญ.ลัดดาวรรณ สมรูป

  © Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  Mobirise.com

  Created with Mobirise ‌

  Best HTML Site Generator