คลินิกโรคหัวใจ

คลินิกโรคหัวใจ

บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจ โดยทีมสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยการตรวจทางรังสีวินิจฉัย การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

วันและเวลาให้บริการ :  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

  สัตวแพทย์ประจำคลินิก

  chavalit
  ผศ.น.สพ.ดร.ชวลิต  บุญญาภากร
  Wanpitak
  อ.ดร.น.สพ.วันพิทักษ์  ป้องกัน
  supakran
  สพ.ญ.ศุภกานต์  จิรธนาภิรมย์

  © Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  Mobirise

  Created with Mobirise ‌

  HTML Generator