คลินิกระบบประสาทและสมอง

คลินิกระบบประสาทและสมอง

บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาทและสมอง อาทิเช่น โรคลมชัก, โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท, โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น

วันและเวลาให้บริการ : วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. , วันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น.

  สัตวแพทย์ประจำคลินิก

  Wasan
  ผศ.น.สพ.ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์
  salisa
  สพ.ญ.ศลิษา เลิศศรีมงคล
  kittichai
  น.สพ.กิตติชัย วรรณศิริ

  © Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   Web Site Software

  Built with ‌

  Free Web Software