คลินิกโรคแมว

คลินิกโรคแมว

บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในแมว ด้วยทีมสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาสุขภาพ และแนะนำการเลี้ยงดูแลแมวอย่างถูกวิธี

วันและเวลาให้บริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

  สัตวแพทย์ประจำคลินิก

  chollada
  ผศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา โสดารัตน์
  kakanang
  ผศ.สพ.ญ.ดร.คคนางค์ ปิยะรังสี
  Kuttaleeya
  สพ.ญ.คัทลียา บุศยพลากร
  nuttakarn
  สพ.ญ.ณัฐกานต์ ขันธปราบ
  Pattiya
  สพ.ญ.ภัททิยา พิลา
  rattanakorn
  สพ.ญ.รัตนากร ชนะชัยวิรดา

  © Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  Mobirise.com

  Built with Mobirise ‌

  Free Web Site Maker