คลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด

บริการด้านกายภาพบำบัดในรายสัตว์ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับข้อเสื่อม การฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังการผ่าตัดกระดูก ด้วยบริการที่หลากหลาย อาทิเช่น การนวดกล้ามเนื้อด้วยคลื่นเสียง การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า การฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยการเดินในลู่วิ่งน้ำ การให้บริการเลเซอร์ รวมทั้งบริการจัดหารถเข็นสำหรับสัตว์พิการ

วันและเวลาให้บริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00 น.

  สัตวแพทย์ประจำคลินิก

   salisa
  สพ.ญ.ศลิษา เลิศศรีมงคล

  © Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  Mobirise

  Made with Mobirise ‌

  Free Web Page Creator