ศัลยกรรมกระดูก

ศัลยกรรมกระดูก

ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้ออย่างครบวงจร โดยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมด้านศัลยกรรมภาวะความผิดปกติของกระดูกต่างๆ พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ 

สัตวแพทย์

ผศ.สพ.ญ.ดร.นิยดา ทิตาราม
ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์
อากาศวิภาต
น.สพ.ภวินท์ชล อาภรณ์แก้ว
น.สพ.ทศพล จำหมาย
สพ.ญ.ลัดดาวรรณ สมรูป

© Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Mobirise

Created with Mobirise ‌

Free Web Page Maker