วิสัญญี

วิสัญญี

บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางศัลยกรรม โดยทีมสัตวแพทย์ผ่าตัดและสัตวแพทย์วางยาสลบที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย แม่นยำ สะดวกรวดเร็ว และพร้อมดูแลภายหลังการผ่าตัดและให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ป่วย  

สัตวแพทย์

Kanawee
อ.สพ.ญ.กณวีร์ วาฤทธิ์
สพ.ญ.ศลิษา เลิศศรีมงคล
สพ.ญ.ขัตติยา กุมเพ็ชร
สพ.ญ.กัญญาณัฐ ถิ่นเครือจีน

© Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Mobirise.com

Designed with Mobirise ‌

Free Web Page Builder