หออภิบาลสัตว์ป่วย

หออภิบาลสัตว์ป่วย

บริการรับฝากเพื่อดูแลสัตว์ป่วยอายุรกรรม, ศัลยกรรม และสัตว์ป่วยฉุกเฉินวิกฤต โดยแบ่งส่วนไม่ติดเชื้อและส่วนติดเชื้อออกจากกัน ให้บริการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และได้มาตรฐาน

เวลาเข้าเยี่ยมและสอบถามอาการ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 11.00-14.00 น. และ เวลา 17.00-19.00 น.  

    © Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    Mobirise

    Built with Mobirise ‌

    Free Web Page Creator