ทัศนวินิจฉัย

ทัศนวินิจฉัย

บริการตรวจวินิจฉัยแก่สัตว์เลี้ยงที่มารับบริการด้วยเครื่องมือ  และเทคโนโลยีทันสมัย อาทิเช่น เอกซเรย์, การตรวจด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง (Ultrasound) พร้อมให้บริการที่รวดเร็ว  ถูกต้องแม่นยำ ภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักรังสีเทคนิค 

ทีมงาน

ผศ.สพ.ญ.ดร.คคนางค์ ปิยะรังษี
สพ.ญ.ทักษมณ อุตมะ
นายสราวุฒิ ใสญาติ

© Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 Free Web  Builder Software

Created with ‌

Mobirise.com