ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน

โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน บริการตรวจรักษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง แก้ไขปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ คลอดยาก ฯลฯ บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องรีดนม ตรวจรักษา ทำวัคซีน ตรวจทางห้องปฏิบัติการ  • เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มุ่งเน้นบูรณาการ เพื่องานบริการสามารถทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่นและสากล และสามารถพึ่งพาตนเองได้

 


  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
  • วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
  • วันอาทิตย์หยุดให้บริการ
  • ฉุกเฉิน - ตลอด 24 ชั่วโมง ( โทรศพท์ 053-037071 , โทรศัพท์มือถือ 081-8846119 )

 


  •