อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ หน่วย / บาท ราคา
ฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก 400
ฉีดวัคซีนไข้สมองอักเสบ 400
ฉีดวัคซีนไข้สมองอักเสบ 500
ฉีดวัคซีนไข้หวัดม้า 1200
ตรวจโรคโลหิตจางติดต่อ 400

ตรวจโรคพยาธิืในเลือด

Screen

PCR

100

100

100

งานบริการอายุรกรรมทั่วไป 1000
ตอนตัวผู้ในท่ายืน (ไม่รวมค่าดูแลหลังผ่าตัด) 2000 - 6000
ตอนตัวผู้ในท่านอน (ไม่รวมค่าวางยาสลบ) 4000 - 10,000
ตรวจรังสีเทคนิค 300 - 1000
ตรวจโดยใช้คลื่นเสียง 800
งานบริการโลหิตวิทยา 350
งานวิเคราะห์ชีวเคมีเซรั่ม 100
งานบริการด้านสูติศาสตร์ 500 - 1000
งานบริการฝังเข็ม(ม้า) 1000
ค่าเช่าคอก (ไม่รวมอาหาร) 350 / วัน
ค่าบริการนอกเวลา 1000
ศัลยกรรมข้อต่อ 20,000 - 30,000
ฉีดยาเข้าข้อ 2,500
สอดท่อช่วยอาหารเสียดท้อง ชั่วโมงละ 600 - 1,000
ส่องกล้องตรวจทางเดินหายใจ / กระเพาะอาหาร 2,500
อื่นๆ 100