ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและมหาบัณฑิต + ฝึกพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิต

Thumbnail Image Table
620120_01
1/22/2019 2:01:20 PM
Size (KB)  :  620 KB
620120_02
1/22/2019 2:01:19 PM
Size (KB)  :  558 KB
620120_03
1/22/2019 2:01:21 PM
Size (KB)  :  654 KB
620120_04
1/22/2019 2:01:21 PM
Size (KB)  :  705 KB
620120_05
1/22/2019 2:01:22 PM
Size (KB)  :  421 KB
620120_06
1/22/2019 2:01:23 PM
Size (KB)  :  550 KB
620120_07
1/22/2019 2:01:23 PM
Size (KB)  :  476 KB
620120_08
1/22/2019 2:01:24 PM
Size (KB)  :  535 KB
620120_09
1/22/2019 2:01:24 PM
Size (KB)  :  581 KB
620120_10
1/22/2019 2:01:25 PM
Size (KB)  :  684 KB
620120_11
1/22/2019 2:01:25 PM
Size (KB)  :  677 KB
620120_12
1/22/2019 2:01:26 PM
Size (KB)  :  602 KB
620120_13
1/22/2019 2:01:27 PM
Size (KB)  :  646 KB
620120_14
1/22/2019 2:01:27 PM
Size (KB)  :  554 KB
620120_15
1/22/2019 2:01:28 PM
Size (KB)  :  534 KB
620120_16
1/22/2019 2:01:28 PM
Size (KB)  :  611 KB
620120_17
1/22/2019 2:01:29 PM
Size (KB)  :  645 KB
620120_18
1/22/2019 2:03:18 PM
Size (KB)  :  648 KB
Pages:     1 2 3 4