ถ่ายทำขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างซากกระดูกวาฬที่นำขึ้นจากทะเล

Thumbnail Image Table
1
7/20/2020 4:22:48 PM
Size (KB)  :  298 KB
2
7/20/2020 4:22:48 PM
Size (KB)  :  1,370 KB
3
7/20/2020 4:22:48 PM
Size (KB)  :  1,498 KB
4
7/20/2020 4:22:49 PM
Size (KB)  :  1,627 KB
5
7/20/2020 4:22:49 PM
Size (KB)  :  1,604 KB
6
7/20/2020 4:22:49 PM
Size (KB)  :  1,653 KB
Pages:     1