อบรมการใช้งานระบบ Digital Slides และโปรแกรม case view / cell quantitative

Thumbnail Image Table
631014_1.jpg
15/10/2563 10:27:20
Size (KB)  :  620 KB
631014_2.jpg
15/10/2563 10:27:17
Size (KB)  :  623 KB
631014_3.jpg
15/10/2563 10:27:20
Size (KB)  :  578 KB
631014_4.jpg
15/10/2563 10:27:20
Size (KB)  :  634 KB
631014_5.jpg
15/10/2563 10:27:20
Size (KB)  :  626 KB
631014_6.jpg
15/10/2563 10:27:21
Size (KB)  :  639 KB
631014_7.jpg
15/10/2563 10:27:21
Size (KB)  :  636 KB
631014_8.jpg
15/10/2563 10:27:21
Size (KB)  :  623 KB
631014_9.jpg
15/10/2563 10:27:21
Size (KB)  :  627 KB
Pages:     1