พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2563

Thumbnail Image Table
631018_02.jpg
20/10/2563 10:11:35
Size (KB)  :  327 KB
631018_01.jpg
20/10/2563 10:11:37
Size (KB)  :  708 KB
631018_03.jpg
20/10/2563 10:11:37
Size (KB)  :  620 KB
631018_05.jpg
20/10/2563 10:11:37
Size (KB)  :  471 KB
631018_06.jpg
20/10/2563 10:11:37
Size (KB)  :  428 KB
631018_08.jpg
20/10/2563 10:11:37
Size (KB)  :  935 KB
631018_10.jpg
20/10/2563 10:11:38
Size (KB)  :  813 KB
631018_12.jpg
20/10/2563 10:11:38
Size (KB)  :  874 KB
631018_13.jpg
20/10/2563 10:11:38
Size (KB)  :  490 KB
631018_15.jpg
20/10/2563 10:11:38
Size (KB)  :  922 KB
631018_16.jpg
20/10/2563 10:11:38
Size (KB)  :  546 KB
631018_17.jpg
20/10/2563 10:11:38
Size (KB)  :  560 KB
631018_19.jpg
20/10/2563 10:11:39
Size (KB)  :  531 KB
631018_20.jpg
20/10/2563 10:11:39
Size (KB)  :  801 KB
631018_22.jpg
20/10/2563 10:11:39
Size (KB)  :  557 KB
Pages:     1 2