รับมอบและขนย้ายตัวอย่างซากสัตว์ป่าจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อนำมาจัดแสดงที่ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคฯ

Thumbnail Image Table
S__4833317.jpg
23/12/2563 10:00:49
Size (KB)  :  608 KB
S__4833319.jpg
23/12/2563 10:00:51
Size (KB)  :  688 KB
S__4833320.jpg
23/12/2563 10:00:51
Size (KB)  :  722 KB
S__4833321.jpg
23/12/2563 10:00:51
Size (KB)  :  641 KB
S__4833322.jpg
23/12/2563 10:00:51
Size (KB)  :  828 KB
S__4833323.jpg
23/12/2563 10:00:51
Size (KB)  :  818 KB
S__4833324.jpg
23/12/2563 10:00:51
Size (KB)  :  449 KB
Pages:     1