พิธีทำบุญ ไหว้สิ่งศักดิสิทธิ์ และศาลพระภูมิเจ้าที่ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

Thumbnail Image Table
0-IMG_2871.jpg
18/1/2564 10:30:50
Size (KB)  :  657 KB
0-IMG_2882.jpg
18/1/2564 10:30:52
Size (KB)  :  706 KB
0-IMG_2887.jpg
18/1/2564 10:30:52
Size (KB)  :  755 KB
0-IMG_2896.jpg
18/1/2564 10:30:53
Size (KB)  :  724 KB
0-IMG_2902.jpg
18/1/2564 10:30:53
Size (KB)  :  580 KB
0-IMG_2904.jpg
18/1/2564 10:30:53
Size (KB)  :  506 KB
0-IMG_2905.jpg
18/1/2564 10:30:53
Size (KB)  :  737 KB
0-IMG_2906.jpg
18/1/2564 10:30:53
Size (KB)  :  781 KB
0-IMG_2908.jpg
18/1/2564 10:30:54
Size (KB)  :  770 KB
0-IMG_2913.jpg
18/1/2564 10:30:54
Size (KB)  :  789 KB
0-IMG_2916.jpg
18/1/2564 10:30:54
Size (KB)  :  801 KB
0-IMG_2922.jpg
18/1/2564 10:30:54
Size (KB)  :  777 KB
0-IMG_2924.jpg
18/1/2564 10:30:54
Size (KB)  :  697 KB
0-IMG_2930.jpg
18/1/2564 10:30:55
Size (KB)  :  768 KB
0-IMG_2931.jpg
18/1/2564 10:30:55
Size (KB)  :  710 KB
0-IMG_2940.jpg
18/1/2564 10:30:56
Size (KB)  :  809 KB
Pages:     1